فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی
151. فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی
دوره 10، شماره 34 ، بهار 1393، ، صفحه 99-114

چکیده
  خشونت انسان‌ها علیه یکدیگر همواره در طول تاریخ ، با شدت و ضعف‌های متفاوت وجود داشته است. برتری قدرت فیزیکی مردان گاه مجوزی بود برای اعمال خشونت برخی از آنها علیه برخی زنان. تحول و تطور خانواده و همچنین ...  بیشتر
سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی
152. سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقه ی زیبا شناختی
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، ، صفحه 105-138

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه رابطه میان سرمایه دانشگاهی و سلیقه زیباشناختی هنری تدوین گردیده است. فرضیه اصلی این تحقیق که از آراءِ « پی‌یر بوردیو» استنتاج گشته مبتنی بر این است که شکل‌گیری سلیقه مشروع ...  بیشتر
تلفن همراه و روابط اجماعی
153. تلفن همراه و روابط اجماعی
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1392، ، صفحه 99-118

چکیده
  در دو دهه اخیر استفاده گسترده و فراوان و همه جانبه از تلفن همراه، تأثیرات زیاد و متنوعی را بر الگوهای روابط و رفتار اجتماعی انسان‌ها گذاشته است. جوانان به عنوان پیشتازان مصرف این وسیله مورد توجه ویژه‌ای ...  بیشتر
رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین
154. رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، ، صفحه 105-132

چکیده
  فضا بستری است که فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی در آن شکل می‌گیرد و روابط اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها با یکدیگر در این عرصه اتفاق می‌افتد بنابراین همچون ساختاری است که می‌تواند در کنار مجموعه‌ای از قابلیت‌ها, ...  بیشتر
تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه
155. تاثیرات فرهنگ و گویش بر آموزش مدرسه ای کودکان دو زبانه
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، ، صفحه 105-130

چکیده
  این مقاله برگرفته از تحقیقی میدانی است که به‌صورت کمّی- کیفی در سال تحصیلی 92-91 در شهرستان رضوان‌شهر استان گیلان با جامعة آماری 25 معلم و 99 دانش‌آموز پسر و دختر مقطع اول ابتدایی(50 نفر فارسی زبان و 49 نفر ...  بیشتر
مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما
156. مطالعه روش تحلیل ساختاری روایت در سینما
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، ، صفحه 117-138

چکیده
  با کنکاش در سینما می‌توان مولفه‌های تأثیرگذار در شکل و ساختار جامعه را که در موقعیت‌های زمانی و مکانی متفاوت تبدیل به «عنصر مسلط» آن جامعه شده‌اند، فهم کرد. «تحلیل ساختاری روایت» بازنمایی ...  بیشتر
نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی
157. نقد پسااستعماری روایت سریال قهوه تلخ از مدرنیته سیاسی ایرانی: با تاکید بر روش واسازی
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، ، صفحه 121-146

چکیده
  امروزه مطالعات پسا استعماری یکی از جدیدترین حوزه‌های علوم اجتماعی در کشورهای موسوم به جهان سوم است که توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. مطالعات پسااستعماری به دنبال آشکار کردن این مسئله است که مدرنیته ...  بیشتر
تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی
158. تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 116-142

چکیده
  مشارکت ‌حق انسانی‌ است‌ که ‌به ‌لحاظ‌ غایتی ‌به‌ آزاد‌سازی‌ و اعتماد به‌ خویشتن‌ و از نظر ابزاری ‌به‌ بسیج‌ و نقش‌‌آفرینی ‌توده‌های‌ انسانی‌ در حیات ‌اجتماعی ‌منجر می‌شود. تجربه ‌اجرای ...  بیشتر
نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای
159. نگرش لاهوتی و ناسوتی نسبت به مرگ: مطالعه‌ی مرگ‌اندیشی نمونه‌ای از دانشجویان با روش نظریه‌ی زمینه‌ای

سید حسن سراج زاده؛ مقصود فراستخواه؛ مسعود زمانی مقدم

دوره 11، شماره 40 ، پاییز 1394، ، صفحه 151-176

چکیده
  مرگ، پدیده‌ای فراگیر است و همواره یکی از دغدغه‌ها و پرسش‌های اصلی بشر بوده است. درعین‌حال اندیشه‌های مرتبط با مرگ در یک زمینه‌ی اجتماعی شکل می‌گیرند؛ و سنت‌های دینی یکی از منابع اصلی برای پاسخگویی ...  بیشتر
نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان شهر تبریز
160. نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان شهر تبریز
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، ، صفحه 107-134

چکیده
  براساس دیدگاه جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، ظاهر تنها یک پدیده بیولوژیکی و روان‌شناختی نیست، بلکه امروزه به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است و ارزشیابی افراد از ظاهرشان، تحت تأثیر ایده‌آل‌های موجود ...  بیشتر
بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره
161. بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره

منصور ساعی؛ حسین حیدری؛ احمد ساعی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، ، صفحه 131-152

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی در بین جوانان و رابطه آن با استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای است. روش تحقیق، روش پیمایش است و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر
بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های سینمایی دهه 60، 70 و 80 سینمای ایران
162. بررسی مولفه های سبک زندگی در فیلم های سینمایی دهه 60، 70 و 80 سینمای ایران
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1391، ، صفحه 97-126

چکیده
  مفهوم سبک زندگی پدیده جوان و نوظهوری است که کمتر از نیم قرن از عمر آن نمی گذرد. پدیده سبک زندگی از مشخصات جهان نوین و مدرنیته است. با مطالعه سبک زندگی و تعمیق درباره آن می توان از هنجارهای پنهانی که در اذهان، ...  بیشتر
رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389
163. رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، ، صفحه 129-158

چکیده
  بسیاری از متفکران اجتماعی مانند: وبر، آدلر، گیدنز و بوردیو بر رابطه بین سبک زندگی و هویت و نقش سبک زندگی بر شکل‌گیری هویت پرداخته‌اند. با توجه به موارد فوق، هدف اساسی این مطالعه، تبیین مفاهیم سبک زندگی ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ با تأکید بر فرهنگ مصرف در بین جوانان شهراصفهان
164. بررسی عوامل مؤثر بر هویت بریکولاژ با تأکید بر فرهنگ مصرف در بین جوانان شهراصفهان
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1390، ، صفحه 97-124

چکیده
  در عصر جهانی شدن، هویت به صورت چند رگه ای و به بیانی ایجاد می گ  ر د د و اص  و لا « بریکولاژ » آنجاکه انسجام خرده فرهنگ های جوانان از ط ر یق گرایش به رفتاره ا ی خرده فرهنگی و کاربرد نشانه های خرده ...  بیشتر
بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی
165. بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی
دوره 7، شماره 22 ، بهار 1390، ، صفحه 92-115

چکیده
  اشاعه تکنولوژی اطلاعاتی مدرن در تمام جوامع جهانی، بدون شک بر شیوه زندگی روزمره مردم دنیا تأثیرگذار بوده و الگوهای رفتاری جوانان ایرانی نیز متأثر از اشاعه سریع فرهنگ مدرن سایر ملل و جوامع غربی است. فرهنگ‌پذیری ...  بیشتر
بررسی مؤلفه‌های زبان تخصصی روزنامه‌نگاران در ایران و نقاط قوت و ضعف آن
166. بررسی مؤلفه‌های زبان تخصصی روزنامه‌نگاران در ایران و نقاط قوت و ضعف آن
دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1389، ، صفحه 97-110

چکیده
  هر فن یا هنری دارای زبان حرفه‌ای مختص به خود است که شناخت این زبان می‌تواند به شناخت جامعه هدف، تقویت لوازم تدوام گروه مذکور و شناخت نقاط و ضعف آن کمک کند. از آن‌جا که تاکنون کاری در خور توجه برای شناخت ...  بیشتر
نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان
167. نقش جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، ، صفحه 121-144

چکیده
  چشم اندازهای تاریخی و جاذبه های فرهنگی نقش مهمی در میزان جذب توریست فرهنگی به کشور دارد. پژوهش حاضر در صدد نشان دادن نقش این چشم اندازها و همچنین تسهیلات موجود در جذب توریست فرهنگی به ایران است. مدعای ...  بیشتر
زیست مجردانه؛ علل و زمینه‌ها (مطالعه‌ی موردی جوانان ساکن شهر تهران به روش گراندد تئوری)
168. زیست مجردانه؛ علل و زمینه‌ها (مطالعه‌ی موردی جوانان ساکن شهر تهران به روش گراندد تئوری)
دوره 12، شماره 42 ، بهار 1395، ، صفحه 114-140

چکیده
  تصمیم افراد به زندگی مستقل از خانواده (خروج از خانواده‌ی راهیابی بدون تشکیل خانواده‌ی فرزندآوری) و عملی کردن آن، در سال‌های اخیر به یکی از روندهای برجسته و قابل اعتنا در شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده ...  بیشتر
عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات
169. عملکرد روزنامهنگاران علم در صفحه علم و فناوری مطبوعات

فاطمه بنیادی؛ مهدخت بروجردی علوی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، ، صفحه 121-153

چکیده
  با توجه به نقش «روزنامه‌نگاران علم» به عنوان یکی از ارکان ترویج علم در جامعه و جایگاه «روزنامه‌نگاری علم» در توسعه علمی کشور بررسی عملکرد آنها در رسانه‌های گوناگون می‌تواند توصیف‌کننده ...  بیشتر
تحولات در سینمای پرفروش ایران (مقایسه‌ی دهه‌های 40، 60 و 80)
170. تحولات در سینمای پرفروش ایران (مقایسه‌ی دهه‌های 40، 60 و 80)

وحید شالچی؛ آسیه مبین

دوره 12، شماره 44 ، پاییز 1395، ، صفحه 119-142

چکیده
  سینمای پرفروش با نمایش تفسیر‌های بخشی از جامعه و تصرف گیشه‌ها در واقع علاقه‌ی مردم را نسبت به تفسیر نمایش داده شده، نشان می‌دهد. در این مطالعه فیلم‌های پرفروش ژانر اجتماعی دهه‌های 40، 60 و 80 انتخاب گردیده ...  بیشتر
تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی
171. تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی

رضا صمیم؛ حامد کیا

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 129-148

چکیده
  در این تحقیق سعی داریم تا چگونگی شکل‌گیری مخاطب رپ فارسی را با در نظر گرفتن حضور او در فضای مجازی مورد بررسی قرار دهیم. در این رابطه با 7 نفر از رپرها، یکی از گردانندگان صفحات عمومی مجازی در رابطه با رپ ...  بیشتر
حیات سیاسی بردها در دانشگاه: بررسی پدیده عاملیت در بردهای تشکل سیاسی دانشجویان
172. حیات سیاسی بردها در دانشگاه: بررسی پدیده عاملیت در بردهای تشکل سیاسی دانشجویان
دوره 13، شماره 47 ، تابستان 1396، ، صفحه 123-152

چکیده
  در این مقاله در تلاش هستیم تا نقش بردهایی که مربوط به تشکل سیاسی دانشجویی هستند را مورد بررسی قرار دهیم. بردهای تشکل سیاسی دانشجویی مهمترین مکان در فضای دانشگاه هستند که به طور مستمر با جامعه دانشجویی ...  بیشتر
معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران
173. معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران

مرتضی کریمی مله؛ رضا عمانی سامانی؛ مریم حسینی نیا

دوره 13، شماره 46 ، بهار 1396، ، صفحه 111-146

چکیده
  فرزند چه معنا، تعریف و کارکردهایی در جامعه و فرهنگ ایرانی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، ما به افراد ناباروران در جستجوی درمان، زوج‌های تازه ازدواج کرده و افراد مخالف فرزند‌آوری مراجعه کردیم. از طریق ...  بیشتر
مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ
174. مطالعۀ نقش توأمان قومیت و جنسیت در دریافت‌های رسانه‌ای: دریافت زنان سنندجی از سریال قهوۀ تلخ

مهدی منتظرقایم؛ رویا حکیمی

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، ، صفحه 101-128

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعه توصیفی نقش توأمان قومیت و جنسیت در نحوۀ مصرف و دریافت سریال قهوۀ تلخ توسط زنان شهر سنندج می‌پردازد. علاوه بر این، تحلیل چگونگی شکل گرفتن گونه‌های متفاوت خوانش در میان مخاطبان و مطالعۀ ...  بیشتر
تاثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل
175. تاثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل

سیدوحید عقیلی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ محمدمهدی فرجیان

دوره 13، شماره 49 ، زمستان 1396، ، صفحه 129-160

چکیده
  با گسترش شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل، عملاً این دست از رسانه‌ها جایگزین بسیاری از رسانه‌های سنتی از جمله تلویزیون شده است. با این وصف، این سؤال مطرح می‌شود که برای تلویزیون از بُعد سیاسی و تأثیری ...  بیشتر