1. بازنمایى شخصیت‌های عربى در سریال‌ها و فیلم‌هاى انیمیشنى غربى

دوره 11، شماره 38، پاییز 1394، صفحه 11-35

علی شیح مهدی؛ محمد فراس العضل


2. تاثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون (مطالعه موردی طلاب حوزه‌های علمیه قم)

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 11-43

هادی خانیکی؛ حمید عابدی


5. جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه

دوره 10، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 11-42

محمد مهدی فرقانی؛ سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی


6. درباره اخراجیها

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 11-33


16. بررسی انتقادی سینمای روستایی پس از انقلاب اسلامی در ایران

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 13-38

حسین میرزایی؛ علیرضا خیراللهی


19. ادوارد سعید و روایت استعمار

دوره 7، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 11-26


20. مخاطب تنها نیست

دوره 7، شماره 22، بهار 1390، صفحه 11-30


25. بازخوانی انتقادی تاریخ (گفتمانکاوی تاریخ‌نگاری کردستان)

دوره 12، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 11-36

جلیل کریمی؛ کمال خالق پناه؛ جلال الدین رحیمی