تحلیل تماتیک عوامل القای ‌ترس از بازی‌های رایانه‌ای
51. تحلیل تماتیک عوامل القای ‌ترس از بازی‌های رایانه‌ای

سید محمد علی سید حسینی؛ محمد مهدی فرقانی

دوره 11، شماره 40 ، پاییز 1394، ، صفحه 47-84

چکیده
  این مطالعه چگونگی القای ترس به مخاطبان را از طریق بازی‌های رایانه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف نویسندگان در این مقاله کنکاش پیرامون چهار بازی رایانه‌ای مهم در ژانر ترس است که عبارتند از بازی‌های ...  بیشتر
گفتمان جامعه پاک: شالوده‌شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی
52. گفتمان جامعه پاک: شالوده‌شکنی سیاست نمایش بدن زنانه در دوره پهلوی
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، ، صفحه 27-51

چکیده
  مقاله حاضر به مطالعه گفتمان مقاومت در مقابل شبه مدرنیته نظام پهلوی می‌پردازد. الگوی نظارت بر تن زنانه، محور این مطالعه هم در بررسی ساختار گفتار حاکم و هم گفتمان مقاومت است. با استفاده از نظریه فوکو در ...  بیشتر
پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت)
53. پرسه‌زنی، جامعه‌شناسی انتقادی و زندگی روزمره (نمونۀ موردی:خیابان گلسار شهر رشت)

سهیل توانا؛ معصومه شفیعی؛ بهرنگ صدیقی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، ، صفحه 39-68

چکیده
  نوشتار پیش ‌رو تلاشی است در جهت توصیف زندگی روزمرۀ مدرن ایرانی و همچنین نقد آن. در این راستا به مطالعۀ زندگی روزمرۀ نوجوانان و جوانان ایرانی در یکی از شکل‌های معمول و گستردۀ گذران اوقات فراغتشان یعنی ...  بیشتر
ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376
54. ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1391، ، صفحه 11-38

چکیده
  فیلم های عامه پسند ایرانی، بعنوان نوعی فرهنگِ ملی، که نبض اقتصادی سینمای ایران را تشکیل می دهند در جامعه ی ایرانی در گستره ای وسیع مصرف می شوند. هر چند که این فیلم ها در پژوهش های فرهنگی رایج در کشور، چندان ...  بیشتر
بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری
55. بررسی تحولات فرهنگ عمومی در ایران براساس تحلیل نام‌گذاری
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، ، صفحه 39-64

چکیده
  یکی از ابزارهای کارا برای شناسایی تحولات و تغییرات فرهنگی در دوره‌های تاریخی مختلف استفاده از "نام" و تحولات آن است. بدین لحاظ، شناخت تحولات نام‌گذاری کودکان یکی از منابع مفید و قابل اطمینان برای شناخت ...  بیشتر
ارتباطات و تحول فرهنگ روشنفکری در ایران
56. ارتباطات و تحول فرهنگ روشنفکری در ایران
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1390، ، صفحه 27-50

چکیده
  این مطالعه با استفاده از روش اسنا د ی و تح ل یل محتو ای کیفی آثار برخ  ی از روشنفکران ایرانی در ط ی 4 دهه ا خ یر به سن خ شناس ی صورت فرهنگ  ی اندیشه آنان م ی پردازد و روند تحول ای ن صور ت ها را شناس ا یی و ...  بیشتر
بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها از منظر انسان‌شناسی ارتباطات؛ جهانی‌سازی و پارادایم‌های رقیب
57. بحران‌آفرینی فرهنگی رسانه‌ها از منظر انسان‌شناسی ارتباطات؛ جهانی‌سازی و پارادایم‌های رقیب
دوره 7، شماره 22 ، بهار 1390، ، صفحه 31-46

چکیده
  در این مقاله، پس از بررسی اصطلاح انسان‌شناسی ارتباطات، به موضوع غریزه به عنوان یکی از مسائل اصلی انسان‌شناسی ارتباطات پرداخته شده است. با معرفی سه غریزه جنسی، گرسنگی و ارتباطی به عنوان غرایز اصلی انسان، ...  بیشتر
مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی (الگویی متکی بر ترکیب هوش مصنوعی و جمعی)
58. مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی (الگویی متکی بر ترکیب هوش مصنوعی و جمعی)
دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1389، ، صفحه 33-54

چکیده
  مقالۀ پیش رو، الگویی را برای مدیریت فرمانشی بحران‌های ارتباطی پیشنهاد می‌کند. رهیافت ما بر این اصل استوار است که هرچند فراگردهای ارتباطی می‌توانند منجر به بروز بحران گردند، اما خود هم‌چنین منبع و ...  بیشتر
ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی
59. ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، ، صفحه 47-76

چکیده
  این مقاله، بر آن است که مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی بدست دهد. منظور از سیاست‌های فرهنگی در این مقاله به طور خاص سیاست‌هایی است که از جانب دولت به صورت مکتوب و مصوب ارائه می‌شود تا زمینه‌ای ...  بیشتر
تحلیل چندسطحی عوامل جمعیتی- اجتماعی مؤثر بر سهم هزینه‌های مصرفی ارتباطات خانوارهای ایرانی
60. تحلیل چندسطحی عوامل جمعیتی- اجتماعی مؤثر بر سهم هزینه‌های مصرفی ارتباطات خانوارهای ایرانی
دوره 12، شماره 42 ، بهار 1395، ، صفحه 39-62

چکیده
  هدف این مقاله بررسی سهم هزینه‌های ارتباطات خانوارهای ایرانی به ویژه در بستر تغییرات ساختار سنی و ترتیبات زندگی خانوار با استفاده از تحلیل ثانویه داده‏های هزینه و درآمد خانوار سه دهه اخیر(92-1363) می‏باشد. ...  بیشتر
سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ از بازنمایی واقعیت تا کارویژه های رسانه ای
61. سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ از بازنمایی واقعیت تا کارویژه های رسانه ای

حمید رضا رحمانی زاده دهکردی؛ سهیلا نجفی حاجی ور

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، ، صفحه 37-64

چکیده
  دیرباز ابزار و وسایل مختلفی برای تعامل و کنش ارتباطی و فرهنگی وجود داشته است. یکی از این ابزارها، سیاحت‌نامه و داستان‌ها‌‌ی تخیلی جهانگردان است که البته پیشینه‌ی آن در غرب به سده‌ها‌‌ی قبل می‌رسد. ...  بیشتر
حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛ فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی
62. حریم اجتماعی و فرهنگی شهر تهران؛ فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری فضایی

سیدابوالحسن ریاضی

دوره 12، شماره 44 ، پاییز 1395، ، صفحه 39-75

چکیده
  اگر چه کلانشهر برای مدیران و برنامه‌ریزان مرزهای مشخص اداری دارد، اما آن چنانکه حوزه نفوذ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلانشهر فراتر از مرزهای اعتباری آن است، تاثیرات متقابل پیرامون و به عبارتی نزدیکترین ...  بیشتر
«ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله‌های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار
63. «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله‌های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار

هادی خانیکی؛ وحید اقدسی

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 45-68

چکیده
  محمد تقی بهار (ملک الشعرا) روزنامه نگار، محقق، ادیب و سیاست ورز، یکی از چهره‌های برجسته تاریخ معاصر ایران است، که با انتشار روزنامه نوبهار توانست بر جریان‌های سیاسی-اجتماعی عصر خود تأثیر بسزایی بگذارد. ...  بیشتر
کودکی‌زدایی در کتاب‌های درسی ابتدایی در ایران
64. کودکی‌زدایی در کتاب‌های درسی ابتدایی در ایران

احمد شبانی

دوره 13، شماره 46 ، بهار 1396، ، صفحه 37-70

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی موضوع کودکی و نحوه‌ی بازنمایی آن در کتاب‌های درسی دوره اول ابتدایی در ایران به نگارش در می‌آید. آیا کودکان، بزرگسالان کوچکی هستند که تنها به لحاظ جثه با بزرگسالان تفاوت دارند؟ ...  بیشتر
زندگی روزمره موتورسواران معیشتی
65. زندگی روزمره موتورسواران معیشتی

تقی آزادارمکی؛ علیرضا صادقی

دوره 13، شماره 47 ، تابستان 1396، ، صفحه 43-76

چکیده
  این مقاله شرح روایتِ زندگی تهیدستانی است که سیاست­های نولیبرال آنان را از بازار کار رسمی محروم و به معیشت­شان دست درازی کرده است. این گروه از محروم­شدگان شهری به ناگزیر برای بهبود بخشیدن به زندگی­شان ...  بیشتر
وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی ِ خارج از کشور
66. وجوه تمایز فرهنگ کار در ایران و خارج از ایران در نگاه شاغلین ایرانی ِ خارج از کشور

سمیه توحیدلو؛ علیرضا ذاکری؛ محسن جعفری مقدم

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، ، صفحه 35-56

چکیده
  در این مقاله تلاش شده تا وضعیت فرهنگ کار در سازمان‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی مطالعه شود. برای فهم این وضعیت، شاغلین ایرانی خارج از کشوری مورد مطالعه قرار گرفته اند که تجربه کار در ایران و غیر از ...  بیشتر
کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس تُرومای جمعی: بررسی روش‌شناختی آثار سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ
67. کاربرد تاریخ شفاهی در انعکاس تُرومای جمعی: بررسی روش‌شناختی آثار سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ

اسماعیل عالی زاد؛ نیما شجاعی

دوره 13، شماره 49 ، زمستان 1396، ، صفحه 49-78

چکیده
  تاریخ شفاهی، یکی از دموکرات‌ترین روش‌های تحقیق کیفی در بسیاری از رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی است که توسط آن واقعیت‌ها به زبان خودِ روایان بازگو می‌شوند؛ تاریخ شفاهی، گفت‌وگوی عمیق میان دو ...  بیشتر
حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت‌سالۀ ایران و عراق
68. حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت‌سالۀ ایران و عراق

محمدمهدی فرزبد؛ حیدر جانعلی زاده

دوره 14، شماره 50 ، بهار 1397، ، صفحه 35-58

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی حافظۀ جمعی نسل‌ها از جنگ هشت سالۀ ایران و عراق به‌مثابه یک واقعیت اجتماعی در جامعۀ معاصر ایران است. از آنجا که نسل، به‌عنوان چارچوب اجتماعی اصلی، خاطرات طیف‌های مختلف کنشگران ...  بیشتر
مرجعیت شیعه به‌مثابه کنشگر بین‌المللی؛ مطالعۀ الگوهای کنش نهاد اجتماعی مرجعیت در گذر تاریخ
69. مرجعیت شیعه به‌مثابه کنشگر بین‌المللی؛ مطالعۀ الگوهای کنش نهاد اجتماعی مرجعیت در گذر تاریخ

سید روح الله حاج زرگرباشی؛ مجتبی عبدخدائی

دوره 14، شماره 51 ، تابستان 1397، ، صفحه 39-74

چکیده
  مرجعیت، اصلی‌ترین نهاد اجتماعی متولی امر دین و عهده‌دار نقش رهبری شیعیان در موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی است. این نهاد، بر اساس اندیشۀ نیابت فقیهان جامع‌الشرایط از امام معصوم شکل گرفته، از مبانی خاص ...  بیشتر
تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین
70. تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

امیررضا علیزاده مجد؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ ابوتراب علیرضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

چکیده
  سرعت تحولات از ویژگی‌های قرن بیست و یکم می‌باشد و گاه سرعت این تغییرات به‌قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می‌شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصلاحی ...  بیشتر
طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجربه زیسته هنرمندان خودشکوفا
71. طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجربه زیسته هنرمندان خودشکوفا

زهرا ناجیان اصل؛ آسیه شریعتمدار؛ رضا افهمی؛ اصغر فهیمی فر

دوره 14، شماره 52 ، پاییز 1397، ، صفحه 31-52

چکیده
  جامعه‌شناسان بر اهمیت خودشکوفایی در هویت‌بخشی و سلامت جوامع مدرن تاکید کرده‌‌اند. پژوهش‌های انجام گرفته درباره خودشکوفایی در فرهنگ‌های مختلف، تفاوت‌هایی را در سطح خودشکوفایی در جوامع نشان داده‌‌اند ...  بیشتر
امکان یا امتناع مصالحه در فرهنگ سیاسی و گفتمان های رسمی جمهوری اسلامی ایران
72. امکان یا امتناع مصالحه در فرهنگ سیاسی و گفتمان های رسمی جمهوری اسلامی ایران

محمد رضاپور قوشچی؛ مجتبی مقصودی

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 41-72

چکیده
     سازش و مصالحه در فرهنگ سیاسی ما دارای بار منفی بوده و به همین دلیل به هرگونه ندای سازش و مصالحه انگ و بر چسب خیانت زده می شود. واقعیت آن است که جامعه ما در حال حاضر در شرایط مصالحه و آشتی بسر نمی برد ...  بیشتر
گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط)
73. گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط)

یوسف خجیر؛ هادی خانیکی

دوره 15، شماره 54 ، بهار 1398، ، صفحه 0-0

چکیده
  این پژوهش درصدد بررسی امکان و امتناع گفت وگو در فضای مجازی است. روش این پژوهش مرور سیستماتیک است که براساس آن 13 پژوهش مرتبط با موضوع از نظر امکان، امتناع و شرط تحقق گفت وگو در این فضا مورد بررسی قرار گرفتند. ...  بیشتر
حیات اجتماعی گونه متأخر موسیقی خیابانی به عنوان پدیده‌ای شهری در تهران: پژوهشی کیفی روی نوازندگان گونه‌ای نوظهور از موسیقی خیابانی با استفاده از استراتژی داستان زندگی
74. حیات اجتماعی گونه متأخر موسیقی خیابانی به عنوان پدیده‌ای شهری در تهران: پژوهشی کیفی روی نوازندگان گونه‌ای نوظهور از موسیقی خیابانی با استفاده از استراتژی داستان زندگی

رضا صمیم؛ محمد امین اسپیروز

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1394، ، صفحه 63-87

چکیده
  موسیقی خیابانی پدیده‌ای شهری است. در این معنا برای فهم معنای آن به مثابه کنشی اجتماعی باید تولیدکنندگان آن موسیقی را در ارتباط با شهر به عنوان زمینه تولید آن کنش مورد بررسی قرار داد. در شهر تهران به عنوان ...  بیشتر
قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان
75. قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان

مسعود کوثری؛ شهرام زمانی سبزی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 67-94

چکیده
  قاراچوخا رمانی به زبان ترکی است که توسط یک زبانشناس به نگارش درآمده و در مدت کوتاهی مورد توجه جامعه ترک زبان قرار گرفته است. درون‌مایه چندگانه این داستان و حس نوستالژیکی که در خوانندگان ترک آذربایجانی ...  بیشتر