رمان به مثابه رسانه گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای 28 مرداد تا بهمن
1. رمان به مثابه رسانه گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای 28 مرداد تا بهمن

علی هادیلو

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 95-128

چکیده
  «رمان به مثابه رسانه: گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا بهمن ۵۷» پژوهشی در عرصه مطالعات بین‌رشته‌ای علوم ارتباطات و ادبیات داستانی است که به تفسیر کارکردهای رسانه‌ای رمان ...  بیشتر