آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران
1. آگهی با ماسک گزارش: ریرتاژ - آگهی در ایران
دوره 10، شماره 34 ، بهار 1393، ، صفحه 143-160

چکیده
  روزنامه نگاری در ذات خود شغلی اخلاقی است. از روزنامه‌نگاران انتظار می‌رود که از نیازهای شخصی خود برای منافع عمومی بگذرند. به همین دلیل اخلاق روزنامه نگاری یکی از پیچیده‌ترین اخلاق‌های حرفه‌ای به شمار ...  بیشتر
بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی)
2. بررسی امکان‌های بازتابندگی هنری به منظوربازنمایی اخلاقی دیگری فرودست مطالعة موردی«کلوزآپ- نمای نزدیک»(عباس کیارستمی)
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، ، صفحه 199-223

چکیده
  بازتابندگی در معنای عام آن، واجد سبقه و مقبولیت‌ تردیدناپذیری در فلسفه، علم و هنر است. این ترماز یکسو به عنوان مفهومی روش شناختی در این حوزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مفهومی ست که امکان‌های ...  بیشتر