طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی کشور ایران با تاکید برتوسعه بر توسعه سرمایه اجتماعی – مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلای ایران
1. طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی کشور ایران با تاکید برتوسعه بر توسعه سرمایه اجتماعی – مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلای ایران

علی اکبر فرهنگی؛ مجتبی امیری؛ نازیلا شفیعیان

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 97-121

چکیده
    تحقیق حاضر به منظور طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی و با تأکید بر توسعه سرمایه اجتماعی و مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. راهبرد پژوهش حاضراز نوع آمیخته کیفی- ...  بیشتر
رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین
2. رابطه معماری مجتع های مسکونی شهری با سرمایه اجتماعی ساکنین
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، ، صفحه 105-132

چکیده
  فضا بستری است که فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی در آن شکل می‌گیرد و روابط اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها با یکدیگر در این عرصه اتفاق می‌افتد بنابراین همچون ساختاری است که می‌تواند در کنار مجموعه‌ای از قابلیت‌ها, ...  بیشتر
عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
3. عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 143-170

چکیده
  امروزه مفهوم سرمایه فرهنگی به‌عنوان شناخت و ادراک فرهنگی و شیوه‌های عمل متناسب صلاحیت‌های فرهیختگی و نیز شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ...  بیشتر
بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر
4. بررسی نقش دینداری در سرمایه اجتماعی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 38-59

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله تبیین نظری وتجربی مدل تحلیلی است که در آن میزان دینداری و ابعاد آن متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به‌مثابه متغیر وابسته تعریف گردیده‌اند. با توجه به مباحث نظری مطرح در حوزه سرمایه ...  بیشتر
تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی
5. تبیین مشارکت اجتماعی در منطقه مرکزی ایران مطالعه موردی استان مرکزی
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 116-142

چکیده
  مشارکت ‌حق انسانی‌ است‌ که ‌به ‌لحاظ‌ غایتی ‌به‌ آزاد‌سازی‌ و اعتماد به‌ خویشتن‌ و از نظر ابزاری ‌به‌ بسیج‌ و نقش‌‌آفرینی ‌توده‌های‌ انسانی‌ در حیات ‌اجتماعی ‌منجر می‌شود. تجربه ‌اجرای ...  بیشتر
رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد
6. رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 84-118

چکیده
  نوع مواجهه انسان‌ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان‌گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون‌گریزی در جامعه‌ای از حد خود فراتر رود، این امر می‌تواند ...  بیشتر
رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
7. رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 60-83

چکیده
  در قرن اخیر، اهمیت‌دهی به مقوله عاملیت، توجه به بسیاری از مفاهیم مرتبط با انسان را با خود به همراه داشته که یکی از آن‌ها، کیفیت زندگی است؛ چیزی که می‌تواند از جمله شاخص‌های مهم توسعه انسانی به حساب ...  بیشتر