نقش جشنواره‌های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنواره‌‌ تلویزیونی جام‌ جم و جوایز گلدن‌گلوب
1. نقش جشنواره‌های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنواره‌‌ تلویزیونی جام‌ جم و جوایز گلدن‌گلوب

سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 123-157

چکیده
    خاستگاه جشنواره‌های فیلم غرب است اما با گسترش فرهنگ غرب این نوع جشنواره به پدیده‌ای جهانی بدل شده است. «مطالعات جشنواره‌های فیلم» حوزه‌ای میان‌رشته‌ای و جدید است. این مقاله از منظر سیاستگذاری ...  بیشتر
تاثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل
2. تاثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل

سیدوحید عقیلی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ محمدمهدی فرجیان

دوره 13، شماره 49 ، زمستان 1396، ، صفحه 129-160

چکیده
  با گسترش شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل، عملاً این دست از رسانه‌ها جایگزین بسیاری از رسانه‌های سنتی از جمله تلویزیون شده است. با این وصف، این سؤال مطرح می‌شود که برای تلویزیون از بُعد سیاسی و تأثیری ...  بیشتر
رسانه و شهروندی مطالعه تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر خرم‌آباد
3. رسانه و شهروندی مطالعه تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر خرم‌آباد

ملیحه شیانی؛ ابراهیم سپهوند

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1394، ، صفحه 187-224

چکیده
  مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمینه حقوق و مسئولیت‌ها در یک اجتماع خاص است که اعضاء نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند. از مهمترین ابزارهای تحقق شهروندی رسانه‌ها هستند. در عصر حاضر و بر اثر نفوذ ...  بیشتر
جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه
4. جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه

محمد مهدی فرقانی؛ سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

دوره 10، شماره 37 ، زمستان 1393، ، صفحه 11-42

چکیده
  در سده‌ی اخیر غرب مفهومی پرمناقشه در فضای فکری کشور بوده و گفتمان‌های هویتی، دلالت‌های متفاوتی برای آن تولید کرده‌اند که هژمونیک شدن هریک، پیامدهای اجتماعی متفاوتی را رقم زده است. با توجه به موقعیت ...  بیشتر
تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون
5. تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، ، صفحه 205-224

چکیده
  در دوران تغییرات سریع امروز، رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون تأثیرات بسیار زیادی در انتقال ارزش‌ها و هنجارها به جامعه دارند. آن‌ها در حقیقت به عنوان ابزاری قدرتمند جهت الگو فرستی در جامعه مطرح می‌باشد. ...  بیشتر
رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز
6. رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1390، ، صفحه 159-177

چکیده
  هدف از این پژوهش ، مطالعه رابطه ب  ین هو ی ت مل  ی و رسان ه ها در ب  ین دانش آموزان اهواز است که به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه در بین دان ش آموزان دختر د بیرستانی شهر اهواز انجام شده اس ...  بیشتر
بررسی تاثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی افراد ٢٠ سال و بالاتر شهر بابل)
7. بررسی تاثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی افراد ٢٠ سال و بالاتر شهر بابل)
دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1389، ، صفحه 77-96

چکیده
  رسانه‌های جمعی با اطلاعات و تحلیل‌های متفاوتی که در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند به تدریج بخشی از نظام ارزشی افراد را شکل می‌دهد. این نظام ارزشی نیز به نوبه خود نگرش‌های مثبت و منفی افراد نسبت به امور ...  بیشتر