کلیدواژه‌ها = فناوری های اطلاعاتی
1. مورد پژوهی اثرات فناوری‏های اطلاعاتی نوین بر رفتار اطلاع‏یابی طلبه‏ ها

دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 130-145

زهره افتخار؛ ثریا ضیایی؛ هادی شریف مقدم