خوانش متن به شیوه‌ی تاریخ‌گرایان نوین تحلیل گفتمان‌های سَووشون
1. خوانش متن به شیوه‌ی تاریخ‌گرایان نوین تحلیل گفتمان‌های سَووشون

حسین پاینده

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 11-29

چکیده
  تاریخ‌گرایی نوین در زمره‌ی تأثیرگذارترین روش‌های تحلیل متن است که از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ با مقالات و کتاب‌های استیون گرینبلَت و سپس لوئی مانتروز نظریه‌پردازی شد. هرچند که این رویکرد ابتدا در نقد ادبی ...  بیشتر
تحلیل گفتمان برساخت معنایی بیماری اچ. آی.وی/ ایدز در تلویزیون ایران مطالعه موردی: سریال «پریا»
2. تحلیل گفتمان برساخت معنایی بیماری اچ. آی.وی/ ایدز در تلویزیون ایران مطالعه موردی: سریال «پریا»

اعظم راودراد؛ عاطفه آقایی

دوره 14، شماره 52 ، پاییز 1397، ، صفحه 121-145

چکیده
    بیماری اچ. آی. وی/ایدز یکی از مسائل مهم در حوزه سلامت است. اما معنای آن در جهان اجتماعی فراتر از یک بیماری است. رسانه ها به خصوص تلویزیون در برساخت معنایی از این بیماری نقش مهمی دارد. حال پرسش این است ...  بیشتر
تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک
3. تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک

اصغر احمدی؛ فردوس آقا گل زاده؛ محمد علی خلیلی؛ حسینعلی قبادی؛ محمدرضا جوادی یگانه

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 95-131

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از نظریات متفکرانی هم‌چون وسنو، کالینز، باختین، معدل و با کمک روش سه‌سطحی فرکلاف، به تحلیل گفتمان سیاسی تنگسیر صادق چوبک پرداخته است. پرسش تحقیق حاضر، آن است که چگونه می‌توان ...  بیشتر
قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود
4. قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود
دوره 10، شماره 35 ، تابستان 1393، ، صفحه 151-182

چکیده
  مطالعات رسانه‌ای در عصر حاضر یک پژوهش میان رشته‌ای است. یکی از مهمترین این حوزه‌ها به رابطه رسانه و زبان بر می‌گردد که رابطه‌ای غیرقابل انکار است. به همین ترتیب رابطه قدرت و ایدئولوژی در انتقال پیام ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی آزادی بیان براساس کاریکاتورهای هفته نامه توفیق در دو دوره تمرکز و تکثر قدرت
5. مطالعه تطبیقی آزادی بیان براساس کاریکاتورهای هفته نامه توفیق در دو دوره تمرکز و تکثر قدرت
دوره 10، شماره 35 ، تابستان 1393، ، صفحه 125-151

چکیده
  تلاش نویسندگان این مقاله، مطالعه آزادی بیان در کاریکاتورهای هفته‌نامه توفیق (1301 تا 1350) است. به این منظور، پس از مشاهده کل کاریکاتورهای در دسترس در دوره زمانی یاد شده و طبقه‌بندی آنها به دو دسته بر اساس ...  بیشتر
رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه
6. رویکرد فرهنگی به فالنامه مجلات خانواده:تحلیل گفتمان صفحه "ماه به ماه با رازهای خوشبختی" مجله "خانواده سبز"
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، ، صفحه 139-162

چکیده
  این مقاله در پی شناخت فرهنگ ایرانی از خلال صفحه فالنامة مجلات موسوم به خانواده است. بر این اساس برای دست یافتن به ساختار فالنامه‌ها و آگاهی از زمینه اجتماعی و فرهنگی این پدیده و شاخت زندگی روزمره ایرانی ...  بیشتر