بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد
1. بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد

علی حسن توفیقیان فر؛ بیژن زارع؛ سید علی سراج؛ هومان دانشپذیر

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، ، صفحه 152-172

چکیده
  با پیدایش انقلاب صنعتی در غرب و به موازات آن نهضت مشروطه در ایران، تحول عظیمی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... به وجود آمد، که شعرا و نویسندگان و نیز آثارشان، از این جریان بی‌تاثیر نبوده‌اند. ...  بیشتر