الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر
1. الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی؛ علی اکبر فرهنگی؛ مهدخت بروجردی علوی

دوره 14، شماره 52 ، پاییز 1397، ، صفحه 146-222

چکیده
    تمام کوشش و سعی عوامل رسانه ای در چرخه ارتباطات در جهت انتقال پیام به مخاطب است. برای درک و کشف الگوهای ذهنی عوامل خبری رسانه ملی در خصوص ماهیت مخاطب از روش کیو و مشارکت 50 نفر از عوامل تولید خبر شامل ...  بیشتر
تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی
2. تبیین فرآیند سوژگی مخاطبِ رپ فارسی در فضای مجازی

رضا صمیم؛ حامد کیا

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 129-148

چکیده
  در این تحقیق سعی داریم تا چگونگی شکل‌گیری مخاطب رپ فارسی را با در نظر گرفتن حضور او در فضای مجازی مورد بررسی قرار دهیم. در این رابطه با 7 نفر از رپرها، یکی از گردانندگان صفحات عمومی مجازی در رابطه با رپ ...  بیشتر