تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان
1. تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 198-229

چکیده
  امروزه، مفهوم کیفیت زندگی در ادبیات توسعه پایدار به‌عنوان شاخص توسعه اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه‌ای یافته است. کیفیت زندگی به مثابه درک فرد از وضعیت کنونی خود و ارزیابی مثبت از زندگی و محیط پیرامونی ...  بیشتر
رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
2. رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 60-83

چکیده
  در قرن اخیر، اهمیت‌دهی به مقوله عاملیت، توجه به بسیاری از مفاهیم مرتبط با انسان را با خود به همراه داشته که یکی از آن‌ها، کیفیت زندگی است؛ چیزی که می‌تواند از جمله شاخص‌های مهم توسعه انسانی به حساب ...  بیشتر
مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
3. مطالعه وضعیت کیفیت فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 171-197

چکیده
  کیفیت زندگی پدیده‌ای است که در واکنش به پیشرفت‌های صنعتی و تخریب محیط زیست وارد دنیای فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها شده است. این پیشرفت‌ها موجب تنوع کالاها و خدمات شده است. البته به همان میزان به افزایش ...  بیشتر