راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی
1. راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی

نعمت الله فاضلی؛ حمیدرضا داودی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 131-154

چکیده
  مقایسه‌ی وضعیت کنونی شهر تهران با دیگر شهرهای جهانی نشان می‌دهد که صنایع فرهنگی با وجود ایفای نقشی بسزا در توسعه‌‌ی پایدار کلان‌شهرهای امروزی، نتوانسته جایگاه قابل‌قبولی در توسعه‌ی فرهنگی، اقتصادی ...  بیشتر
بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری
2. بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستوری
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، ، صفحه 81-104

چکیده
  این مقاله می‌کوشد شیوه واکنش و دریافت افراد دین‌دار را در رمان‌های مصطفی مستور توضیح دهد. برای پاسخ به این پرسش، سه رمان اصلی مستور با نام‌های «روی ماه خداوند را ببوس»، «استخوان خوک و دست‌های ...  بیشتر
واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی
3. واکاوی فرهنگ یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران: یک پژوهش نظریه مبنایی
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، ، صفحه 95-128

چکیده
  این پژوهش درصدد فهم فرهنگ یادگیری، به عنوان بازنمایی از برنامه درسی تجربه شده، در فضای یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های ایران است. در این راستا، یک پرسش اصلی مورد بررسی قرار گرفت؛ فرهنگ یادگیری الکترونیکی ...  بیشتر