نقش تلویزیون در تحقق مفهوم جامعۀ مدنی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران
1. نقش تلویزیون در تحقق مفهوم جامعۀ مدنی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران

فریبا صیاد؛ بهزاد شاهنده

دوره 13، شماره 49 ، زمستان 1396، ، صفحه 183-214

چکیده
  بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی همچون تلویزیون، از عمده‌ترین روش‌ها در جهت گسترش و ترویج جامعۀ مدنی، آموزش ملی و بالابردن آگاهی مردم است، در این تحقیق، مفهوم جامعۀ مدنی و ویژگی‌های آن، با عنایت به لزوم ...  بیشتر
مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران
2. مدلی برای مطالعۀ مطبوعات زنان در ایران
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، ، صفحه 35-66

چکیده
  نقش و زبان مطبوعات در ایران به طور کلی تحت تأثیر دو متغیر « قدرت سیاسی» و «جامعۀ مدنی» بوده است که خود متأثر از «فرهنگ سیاسی نخبگان» و «ساز وکارهای حل اختلاف در جامعۀ جدید» هستند. ...  بیشتر