ریشه‌های فکری سیاست‌گذاری فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی هژمونیک شدن این سیاست‌ها با استفاده از مدل گرامشی: مطالعه آرای جلال آل احمد، علی شریعتی و امام خمینی
1. ریشه‌های فکری سیاست‌گذاری فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی هژمونیک شدن این سیاست‌ها با استفاده از مدل گرامشی: مطالعه آرای جلال آل احمد، علی شریعتی و امام خمینی
دوره 13، شماره 47 ، تابستان 1396، ، صفحه 183-214

چکیده
  سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی، متأثر و منبعث از جریان‌های فکری‌ای است که ریشه‌های آن را باید در دهه‌های چهل و پنجاه جستجو کرد. در این چهارچوب مقاله حاضر دو مفهوم اصلی «غربزدگی» ...  بیشتر
ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی
2. ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، ، صفحه 47-76

چکیده
  این مقاله، بر آن است که مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی بدست دهد. منظور از سیاست‌های فرهنگی در این مقاله به طور خاص سیاست‌هایی است که از جانب دولت به صورت مکتوب و مصوب ارائه می‌شود تا زمینه‌ای ...  بیشتر