کلیدواژه‌ها = فرهنگ
1. تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

امیررضا علیزاده مجد؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ ابوتراب علیرضایی


2. مطالعه پوشاک سنتی به نام قبا در جامعه فرهنگی ایران

دوره 15، شماره 54، بهار 1398، صفحه 0-0

سمیه باصری؛ مریم کریمی


3. طراحی الگوی خودشکوفایی مبتنی بر اخلاق اسلامی و مقایسه آن با تجربه زیسته هنرمندان خودشکوفا

دوره 14، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 31-52

زهرا ناجیان اصل؛ آسیه شریعتمدار؛ رضا افهمی؛ اصغر فهیمی فر


4. تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

دوره 14، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 265-286

امیررضا علیزاده مجد؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ ابوتراب علیرضایی


6. روابط فرهنکی ایران و ارمنستان ظرفیت ها و پتانسیل ها

دوره 12، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 65-87

محسن نظام آبادی


7. قرائت رمان قاراچوخا و اجتماعات تفسیری ترک آذربایجان

دوره 10، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 67-94

مسعود کوثری؛ شهرام زمانی سبزی


8. فرهنگ و خشونت: تجربه زیسته زنان تهرانی

دوره 10، شماره 34، بهار 1393، صفحه 99-114


11. فرهنگ، زبان و آموزش

دوره 9، شماره 30، بهار 1392، صفحه 55-72