روان‌زخم و بازنمایی آن در داستان «قورباغه‌ی عظیم توکیو را نجات می‌دهد»
1. روان‌زخم و بازنمایی آن در داستان «قورباغه‌ی عظیم توکیو را نجات می‌دهد»

سید رحیم موسوی نیا؛ مهسا دهاقانی

دوره 12، شماره 44 ، پاییز 1395، ، صفحه 199-219

چکیده
  هدف از این پژوهش، روان‌کاوی ماهیت روان‌زخم و بازنمایی آن در داستان کوتاه «قورباغه‌ی عظیم توکیو را نجات می‌دهد» نوشته‌ی هاروکی موراکامی است. از دیدگاه روان‌کاوانه‌ی اسلاوی ژیژک، روان‌زخم از ...  بیشتر