رمان به مثابه رسانه گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای 28 مرداد تا بهمن
1. رمان به مثابه رسانه گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای 28 مرداد تا بهمن

علی هادیلو

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 95-128

چکیده
  «رمان به مثابه رسانه: گونه‌شناسی رمان‌های تاثیرگذار بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا بهمن ۵۷» پژوهشی در عرصه مطالعات بین‌رشته‌ای علوم ارتباطات و ادبیات داستانی است که به تفسیر کارکردهای رسانه‌ای رمان ...  بیشتر
نقش رسانه‌ها در عمومی‌سازی علم
2. نقش رسانه‌ها در عمومی‌سازی علم
دوره 12، شماره 42 ، بهار 1395، ، صفحه 11-38

چکیده
  با پیشرفت فناوری، نفوذ و تأثیر رسانه‌ها در جامعه به طور چشم‌گیری افزایش یافته است. ترویج علم یا عمومی‌سازی علم به شکل نوین از قرن بیستم در مغرب زمین مطرح شد و در پنجاه سال اخیر به طور جدی به آن توجه شده ...  بیشتر
بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره
3. بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی جوانان با تاکید بر نقش تلویزیون‌های ماهواره

منصور ساعی؛ حسین حیدری؛ احمد ساعی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، ، صفحه 131-152

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل تغییرات ارزش‌های اجتماعی در بین جوانان و رابطه آن با استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای است. روش تحقیق، روش پیمایش است و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر
رسانه و شهروندی مطالعه تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر خرم‌آباد
4. رسانه و شهروندی مطالعه تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از حقوق شهروندی در شهر خرم‌آباد

ملیحه شیانی؛ ابراهیم سپهوند

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1394، ، صفحه 187-224

چکیده
  مفهوم بازتاب مجموعه انتظارات در زمینه حقوق و مسئولیت‌ها در یک اجتماع خاص است که اعضاء نسبت به یکدیگر، نهادها و جامعه دارند. از مهمترین ابزارهای تحقق شهروندی رسانه‌ها هستند. در عصر حاضر و بر اثر نفوذ ...  بیشتر
قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود
5. قدرت ائدولوژی و زبان در رسانه نقش ائدیولوژی در فرایند برگردان متون خبری در مطبوعات ایران چگونه متنون خبری برگردان شده در مطبوعات ایران به ائدولوژی آغشته می شود
دوره 10، شماره 35 ، تابستان 1393، ، صفحه 151-182

چکیده
  مطالعات رسانه‌ای در عصر حاضر یک پژوهش میان رشته‌ای است. یکی از مهمترین این حوزه‌ها به رابطه رسانه و زبان بر می‌گردد که رابطه‌ای غیرقابل انکار است. به همین ترتیب رابطه قدرت و ایدئولوژی در انتقال پیام ...  بیشتر
رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان
6. رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره جنسیتی زنان
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، ، صفحه 229-247

چکیده
  امروزه نقش رسانه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی در انتقال ارزش‌ها و میراث اجتماعی و فرهنگی جوامع مورد ‌توجّه دانشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی و ارتباطات قرار گرفته است. در این میان، ...  بیشتر
تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون
7. تغییرات ارزشی بین نسلی، بازنمایی ارزش‌ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال‌های ایرانی تلویزیون
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، ، صفحه 205-224

چکیده
  در دوران تغییرات سریع امروز، رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون تأثیرات بسیار زیادی در انتقال ارزش‌ها و هنجارها به جامعه دارند. آن‌ها در حقیقت به عنوان ابزاری قدرتمند جهت الگو فرستی در جامعه مطرح می‌باشد. ...  بیشتر
بررسی سیاستگذاری زبانی رسانه با هدف توسعه عدالت زبانی در جامعه
8. بررسی سیاستگذاری زبانی رسانه با هدف توسعه عدالت زبانی در جامعه
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، ، صفحه 121-144

چکیده
  این مقاله ضمن بحث درباره تمایز بین زبان و گفتار و اهمیت نقش زبان در مناسبات و تعاملات اجتماعی، زبان رسانه‌ها را مصنوع و غیرطبیعی دانسته که فعالان رسانه‌ای در شکل‌دهی و استفاده ابزاری از آن بسیار موثرند.   نگارندگان ...  بیشتر