مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز
1. مطالعۀ مقایسه‌ای رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکۀ روابط خویشاوندی و دوستی بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز

محمد تقی عباسی شوازی؛ مریم هاشم پور صادقیان

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، ، صفحه 77-100

چکیده
  این پژوهش، با هدف مطالعۀ رابطۀ رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌ روابط خویشاوندی و دوستی در شهر شیراز انجام شده است. در این مقاله از نظریه مرزهای خانوادگی و نظریه فردگرایی شبکه ای مورد استفاده قرار گرفته­اند. ...  بیشتر
دلالت‌های فرهنگی تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران
2. دلالت‌های فرهنگی تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند روی طبقه متوسط شهر تهران

ابوعلی ودادهیر؛ امیرحسین صالحی

دوره 13، شماره 48 ، پاییز 1396، ، صفحه 13-34

چکیده
  با فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند، که ذیل تکنولوژی‌های ارتباطی‌ اطلاعاتی هوشمند مطرح می‌شوند، این مسئله پدید می‌آید که ما‌به‌ازاهای فرهنگی این پدیده چه می‌تواند باشد؟ این مابه‌ازاها هنگامی مهم می‌شوند ...  بیشتر
پدیدار شناسی وبگردی در زندگی روزمره ایرانی
3. پدیدار شناسی وبگردی در زندگی روزمره ایرانی
دوره 11، شماره 39 ، تابستان 1394، ، صفحه 117-142

چکیده
  امروزه با گسترش رایانه در خانواده های ایرانی، روز به روز به کاربران اینترنت افزوده شده و به تبع آن، وبگردی به عنوان یک پدید ه ی نوظهور در زندگی روزمر ه ی ایرانی پدیدار گشته است . به عبارت دیگر، وب به مثابه ...  بیشتر
رسانه‌های اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با انزوای اجتماعی
4. رسانه‌های اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با انزوای اجتماعی

محمد تقی عباسی شوازی؛ پوریان همایون

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 43-66

چکیده
  این مطالعه پیمایشی با هدف مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و انزوای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شده است. 404 دانشجوی دختر و پسر با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از تمامی ...  بیشتر
تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان
5. تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی انان
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، ، صفحه 133-156

چکیده
  این مقاله به تحلیل رابطه بین شغل، به عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های بشری و الگوی مصرف برخی کالاهای فرهنگی می‌پردازد. مطالعه مباحث نظری پیرامون ارتباط شغل با سبک زندگی و مصرف نشان می‌دهد که گروه‌بندی ...  بیشتر
تعامل زبان، هویت و اینترنت
6. تعامل زبان، هویت و اینترنت
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، ، صفحه 33-54

چکیده
  زبان همواره در شکل‌گیری و ابراز هویت نقش ارزنده و بسیار فعال داشته است و این نقش در عصر حاضر که عصر انقلاب فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است بسیار بارزتر و پررنگ تر شده است. یکی از دلایل اصلی اهمیت روز ...  بیشتر
رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز
7. رسانه ها و هویت ملی مطالعه جامعه شناختی رابطه بین رسانه ها و هویت ملی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر اهواز
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1390، ، صفحه 159-177

چکیده
  هدف از این پژوهش ، مطالعه رابطه ب  ین هو ی ت مل  ی و رسان ه ها در ب  ین دانش آموزان اهواز است که به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه در بین دان ش آموزان دختر د بیرستانی شهر اهواز انجام شده اس ...  بیشتر
بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی
8. بررسی تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مد‌گرایی
دوره 7، شماره 22 ، بهار 1390، ، صفحه 92-115

چکیده
  اشاعه تکنولوژی اطلاعاتی مدرن در تمام جوامع جهانی، بدون شک بر شیوه زندگی روزمره مردم دنیا تأثیرگذار بوده و الگوهای رفتاری جوانان ایرانی نیز متأثر از اشاعه سریع فرهنگ مدرن سایر ملل و جوامع غربی است. فرهنگ‌پذیری ...  بیشتر