تحلیل رتوریکی فیلم مستند زیست‌محیطی
76. تحلیل رتوریکی فیلم مستند زیست‌محیطی
دوره 10، شماره 35 ، تابستان 1393، ، صفحه 59-94

چکیده
  در این مقاله با استفاده از روش کیفی و تکنیک تحلیل رتوریکی، یکی از مستندهای ساخته شده درباره بحران زیست‌محیطی دریاچه ارومیه را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. برای دستیابی به این هدف، نویسندگان پنج مقوله ...  بیشتر
نقش دوره آموزشی تفکر انتقادی و سواد رسانه ای در بازگشایی شهر تهران
77. نقش دوره آموزشی تفکر انتقادی و سواد رسانه ای در بازگشایی شهر تهران
دوره 11، شماره 39 ، تابستان 1394، ، صفحه 61-96

چکیده
  در این مقاله، پس از بررسی رویکردهای موجود و طرح آموزش سواد رسان ه ای، با تلفیق دو دوره آموزشی تفکر انتقادی (فلسفه برای کودکا ن ) و دانش و مهار ت های رسانه ای، برنامه آموزشی نوینی در خصوص آموزش سواد رسان ...  بیشتر
تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392
78. تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392

صبا خسروی

دوره 10، شماره 37 ، زمستان 1393، ، صفحه 67-93

چکیده
  موضوع این مطالعه، اسطوره‌شناسی عکس و سرخط اصلی روزنامه‌های سراسری کشور پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 است. رویکرد نظری پژوهش، نظریه‌ی نشانه- اسطوره‌شناختی دو مرحله‌ای بارت است. ...  بیشتر
مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی
79. مدیریت فر ایند برنامه سازی راد یویی در را د یوی جمهور ی اسلام ی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی
دوره 10، شماره 34 ، بهار 1393، ، صفحه 57-74

چکیده
  فرایند تولید برنامه در رادیو از طرح ایده برنامه تا پخش و ارزیابی آن را شامل می‌شود. برنامه‌ساز رادیو در عبور از مراحل مختلف این فرایند با موانعی روبرو است که برنامه‌سازی را دشوار کرده و عدم تحقق اهداف ...  بیشتر
تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران
80. تحولات بازتاب جنگ در سینمای ایران
دوره 9، شماره 33 ، زمستان 1392، ، صفحه 57-80

چکیده
  در این مقاله سعی شده است که به این سؤال پاسخ داده شود؛ « بازتاب جنگ در سینمای ایران چگونه بوده و چه سیر تحولی را طی کرده است؟» بنابر دیدگاه نیکلاس پرونای فرض شده است که چند سال پس از پایان جنگ و در ...  بیشتر
تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی)
81. تغییر موازنه ساختار شخصیت در تبلیغات تجاری(مطالعه موردی:تبلیغات تلویزیونی)
دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1392، ، صفحه 55-76

چکیده
    آگهی‌های تجاری ضمن ارایه اطلاعات به مصرف‌کننده‌ی بالقوه، رفتار وی را با استفاده از دلالت‌های صریح و ضمنی تغییر داده و به سمت خرید محصول سوق می‌دهند. بدین‌ترتیب، کالا فارغ از کارکرد خود، به تجسم‌ ...  بیشتر
آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران
82. آپارتمان نشینی و آشپزخانه در ایران
دوره 9، شماره 31 ، تابستان 1392، ، صفحه 63-76

چکیده
    امروزه بی‌توجهی معماران و طراحان به ارزش‌های متفاوت زنانه، غالب‌های جدید غیر قابل انعطافی را تشکیل داده است. وجود آشپزخانه‏های باز در خانه‌ها و آپارتمان‌های جدید جزئی از ساختار واحد مسکونی ...  بیشتر
فرهنگ، زبان و آموزش
83. فرهنگ، زبان و آموزش
دوره 9، شماره 30 ، بهار 1392، ، صفحه 55-72

چکیده
  زبان وسیلة اساسی تبادل اندیشه‌ها و  ابزار همگانی و جهانی است. زبان از جمله ابزار‌های است که در مسیر تغییر و تحولات سیاسی و فرهنگی قرار می‌گیرد و در طول تاریخ بشریت رنگ و لعاب متفاوتی به خود می‌گیرد. ...  بیشتر
دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی)
84. دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه های هنری (تحلیل کمی رابطه بین سرمایه با مصرف فرهنگی، هنری جوانان تهرانی)
دوره 8، شماره 29 ، زمستان 1391، ، صفحه 71-90

چکیده
  امروزه مصرف فرهنگی به دلیل گسترش فزاینده کالاهای فرهنگی، بخش اساسی و جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها شده است. این امر تفحص در عوامل اجتماعی موثر بر نوع مصرف فرهنگی و محتوای سلیقه‌های هنری گروه‌های مختلف ...  بیشتر
کیفیت روابط میان فرهنگی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن
85. کیفیت روابط میان فرهنگی در جامعة ایران و عوامل مؤثر بر آن
دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1391، ، صفحه 67-90

چکیده
  یکی از مشخصه‌های مهم جامعه ایرانی کثرت و تنوع فرهنگی است و به همین جهت توجه به موضوع ارتباطات میان‌ فرهنگی و تلاش برای فهم و تشخیص عوامل مؤثر بر بروز تنش و اختلافات میان فرهنگی ضروری می‌باشد. لذا در این ...  بیشتر
رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
86. رابطه سرمایه اجتماعی فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران
دوره 8، شماره 27 ، تابستان 1391، ، صفحه 60-83

چکیده
  در قرن اخیر، اهمیت‌دهی به مقوله عاملیت، توجه به بسیاری از مفاهیم مرتبط با انسان را با خود به همراه داشته که یکی از آن‌ها، کیفیت زندگی است؛ چیزی که می‌تواند از جمله شاخص‌های مهم توسعه انسانی به حساب ...  بیشتر
فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی
87. فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی

ابوتراب طالبی

دوره 11، شماره 40 ، پاییز 1394، ، صفحه 85-114

چکیده
  هدف از این پژوهش فهم مدارا در اجتماع علمی علوم اجتماعی است. مدارا دارای ابعاد و وجوه متفاوتی است. در این مقاله بیشتر به مدارای علمی در میان اساتید علوم اجتماعی  پرداخته شده است. مبانی نظری تحقیق باتاکید ...  بیشتر
حمایت شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل
88. حمایت شبکه‌های اجتماعی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان متأهل شهر اردبیل
دوره 8، شماره 26 ، بهار 1391، ، صفحه 51-76

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی تأثیر حمایت شبکه‌های اجتماعی غیررسمی بر رضایت از زندگی خانوادگیِ زنان متأهل می‌پردازد. برای بررسی از نظریه منابع اجتماعی استفاده شده است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده ...  بیشتر
تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران
89. تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران

سید محمد مهدی زاده؛ فرید عزیزی

دوره 11، شماره 41 ، زمستان 1394، ، صفحه 69-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه‌های تهران است. این پژوهش از نوع کیفی و به شیوه مصاحبه نیمه‌ ساخت‌یافته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد کافه‌رو تهران است. به منظور انتخاب نمونه ...  بیشتر
بازنمایی گفتمان‌های «تجربه دینی» در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی
90. بازنمایی گفتمان‌های «تجربه دینی» در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1391، ، صفحه 39-70

چکیده
  در این مقاله سعی شده است که با شناخت گفتمان‌های موجود در باب تجربه دینی، چگونگی بازنمایی آن‏ها در فیلم‌های سینمایی ایران، بعد از انقلاب اسلامی تشریح شود. گفتمان‌های دینی موجود در جامعه ایران، هر یک ...  بیشتر
دین‌داری و جهانی شدن
91. دین‌داری و جهانی شدن
دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1390، ، صفحه 65-94

چکیده
  جهانی شدن عبارت است از «بسط جهان غریبه»؛ جهانی که از دیالکتیک میانِ «ذهنیت کنش‌گران جهان نزدیک» با «عینیت عناصری که از جهان دور آمده‌اند» شکل گرفته است. بسط جهان غریبه، عناصر جهان آشنا ...  بیشتر
فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی)
92. فضا های عمومی و ابژه های نسلی (مطالعه موردی ترمینال جنوب از منظر روابط نسلی)
دوره 7، شماره 23 ، تابستان 1390، ، صفحه 51-72

چکیده
  روابط اجتماعی همواره مورد تو ج ه اندیشمندن بوده اس ت ، دراین میان روابط نسلی و ابژ ه های نسلی موضوع جدیدی در اختیار م ی نهد . این مقاله با رویکردی نسل ی و رو ش ی کیفی به روابط بین نسلی و ابژ ه های نسلی در بستر ...  بیشتر
آرایش مردان و زنان و امر پست مدرن
93. آرایش مردان و زنان و امر پست مدرن "حاد- جنسیت"
دوره 7، شماره 22 ، بهار 1390، ، صفحه 47-66

چکیده
   ما  براساس ادبیات تحقیقی که در زیبایی و آرایش صورت وجود دارد کار خود را در مورد زنان آغاز کردیم. رویکرد نظری بودریار در خصوص جامعه مصرفی را بکار گرفته‌ایم و با استفاده از روش "مصاحبه گروه متمرکز" ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی مطالعه موردی شهروندان تهرانی
94. مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی مطالعه موردی شهروندان تهرانی
دوره 6، شماره 21 ، زمستان 1389، ، صفحه 55-76

چکیده
  همراه با تحول جامعه از سنتی به مدنی، حقوق طبیعی نیز به سمت حقوق وضعی گرایش پیدا می‌کند. حقوق طبیعی حقوقی هستند که فرد صرفا به دلیل انسان بودن و لزوم احترام به فردیت از آن برخوردار است. در مقابل، حقوق وضعی ...  بیشتر
کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران
95. کالبدشکافی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سبک زندگی دختران
دوره 6، شماره 20 ، پاییز 1389، ، صفحه 77-120

چکیده
  چکیده: سیاستگذاری فرهنگی نوعی برنامه ریزی کلان است که فعالیت های فرهنگی، اجتماعی را در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سامان می دهد. اِعمال این سیاست ها از سطح قانون گذاری گذشته، به معنای نوعی اِعمال قدرت دولت ...  بیشتر
فوکو، گفتمان، تحلیل گفتمان
96. فوکو، گفتمان، تحلیل گفتمان
دوره 12، شماره 42 ، بهار 1395، ، صفحه 63-88

چکیده
  فوکو با بکارگیری مفهوم گفتمان شیوه جدیدی برای تحلیل تاریخی و اجتماعی ارائه نمود و بعد از استقبال وسیع پژوهشگران، اکنون گفتمان به یکی از پرکاربردترین مفاهیم علوم اجتماعی تبدیل شده است. تحلیل گفتمان شیوه ...  بیشتر
روابط فرهنکی ایران و ارمنستان ظرفیت ها و پتانسیل ها
97. روابط فرهنکی ایران و ارمنستان ظرفیت ها و پتانسیل ها

محسن نظام آبادی

دوره 12، شماره 43 ، تابستان 1395، ، صفحه 65-87

چکیده
    از اسناد تاریخی باستانی چنین بر می‌آید که روابط میانایرانیان و ارامنه دارای تاریخی چند هزار ساله است. همسایگی این دو قوم کهن پیوندی عمیق میان آنها ایجادکرده که ریشه‌ای بس محکم در مراودات فرهنگی آنهادارد.روابط ...  بیشتر
دگردیسی معنایی «دالِ استبداد» و برآمدن گفتمانِ «استبداد ایرانی»
98. دگردیسی معنایی «دالِ استبداد» و برآمدن گفتمانِ «استبداد ایرانی»

محمد حسین پناهی؛ آرش حیدری

دوره 12، شماره 44 ، پاییز 1395، ، صفحه 75-95

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی دگرگونی معنایی دال استبداد از دورۀ صفویه تا برآمدن گفتمانِ استبداد ایرانی در دوران قاجار است. بدین ترتیب با روش دیرینه‌شناسی تلاش خواهیم کرد این دگرگونی را در نسبت با بسترهای ...  بیشتر
تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت»
99. تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت»

اعظم راودراد؛ عاطفه آقایی

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 69-95

چکیده
  در این مقاله به تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در فیلم «پابرهنه در بهشت» ساخته بهرام توکلی در سال 1384 پرداخته‌ایم. با استفاده از روش و نظریه «گفتمان» لاکلا و موفه دو گفتمان رقیب با دال‌های مرکزی ...  بیشتر
تحولات سن کودکی در حقوق ایران
100. تحولات سن کودکی در حقوق ایران

امیر حمزه زینالی؛ تاچارا کریمی

دوره 13، شماره 46 ، بهار 1396، ، صفحه 71-90

چکیده
  با توجه به اینکه طفل بودن فرد در حیطة «بزهکاری» و «بزه دیدگی» او و بطور کلی در عرصة حقوق کیفری ماهوی و شکلی و همچنین در عرصة حقوق مدنی از نظر حقوق و تکالیف افراد دارای آثار و تبعات مختلف و متنوعی ...  بیشتر