فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد گروه غلوم سیاسی

2 علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

سرودهای ملی به همراه پرچم مهم‌ترین نمادهای ملی کشورها هستند و از نظر رتبه بندی در دسته الف نمادهای ملی قرار می‌گیرند. از این رو کشورها در انتخاب سرودهای ملی دقت نظر ویژه‌ای دارند. هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه‌ای مفاهیم اساسی سرود های ملی کشورهای ایران، روسیه و فرانسه است. سه کشوری که با سه ایدئولوژی متفاوت سه انقلاب مهم عصر مدرن را پشت سر گذاشته اند. با توجه به اهمیت سرودهای ملی به عنوان یکی از نمادهای ملی در دولت‌های مدرن، در این مقاله به بررسی مفاهیم اساسی مندرج در سرود ملی سه کشور پس از وقوع انقلاب اشاره شده است و سعی شده است بر اساس روش تحلیل مضامین با تاکید بر شبکه مضامین و روش مقایسه‌ای با استفاده از ابزار فیش برداری از منابع مرتبط به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که مفاهیم اساسی و ارزشی- انقلابی در سرودهای ملی ایران، فرانسه و روسیه کدامند و وجوه تفاوت و تشابه آنها در این باره چیست؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Themes analysis of the revolutionary national anthems of Iran, Russia and France

نویسندگان [English]

  • shohreh pirani 1
  • zahed ghafari 2

1 shahed university

2 shahed university

چکیده [English]

National anthems, together with the flag, are the most important national symbols of countries and fall into the category A of national symbols. Therefore, countries have a particular interest in selecting national anthems. The main purpose of this article is a comparative study of the basic concepts of national anthems of Iran, Russia and France. Three countries with three different ideologies have passed three major revolutions of the modern age. Considering the importance of national anthems as one of the national symbols in modern governments, this article examines the basic concepts embodied in the national anthem of the three countries after the revolution and has attempted to analyze themes with emphasis on the themes network. And the comparative method of using resource-related tools to answer the fundamental question of what are the fundamental and revolutionary value concepts in national anthems of Iran, France, and Russia, and what are their differences and similarities?

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Anthem
  • Symbols
  • Fundamental and Revolutionary Concepts
  • Nationalism