فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کنشگران اجتماعی در میدانِ مبارزه برای تغییر محیط اطراف خود، فن‌آوری‌های جدیدِ ارتباطی را به کار گرفته‌اند. هدف مقاله حاضر مطالعه کنشگری  اجتماعی کردهای کشور عراق در فضای مجازی است. در این پژوهش از ترکیبِ دو روش مردم‌نگاری مجازی و مصاحبه عمقی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهند که محدودیت‌هایی نظیر حزبی بودن رسانه در اقلیم کردستان باعث شده‌اند که کنشگران کرد عراقی نتوانند از مجراهای اصلی برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. همین عوامل کنشگران کرد عراقی را به استفاده از رسانه‌های جایگزین که در مطالعه حاضر شبکه‌های اجتماعی هستند، برای فعالیت سوق می‌دهد. اصلی‌ترین مزایای شبکه‌های اجتماعی برای کنشگران کرد کشور عراق شامل رواج شهروند خبرنگاری، از بین رفتن سانسور و کنترل دولت‌ها، امکان مقاومت و فعالیت سیاسی، در هم تنیدگی ابعاد آنلاین و آفلاین و برقراری ارتباط با کنشگران کرد سایر کشورها هستند. یکی از بارزترین ویژگی‌های کنشگری کردهای عراق در فضای مجازی ارتباطی است که آن‌ها با کردهای سایر کشورها پیدا می‌کنند و از این طریق می‌توانند به کنش‌های مشترکی در راستای هویت کردی‌شان دست بزنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social activism in cyberspace (Case study of Kurdish activists in Iran and Iraq)

نویسندگان [English]

  • alireza abdollahinejad 1
  • sondos mohammadi nowsudi 2

1 allameh tabatabaei university

2 Master of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Social activists in the field have employed new communication technologies in order to change their surrounding environment. This article studies the social activism of the Kurds of Iraq in the cyberspace. This research was conducted by the combination of two methods: cyber ethnography also known as virtual ethnography and In-deph interview. The results of this research have revealed that limitations such as pertaining to a part for media have caused Iraqi Kurd activists to not be able to utilize the main channels for achieving their objectives. These factors have led Iraqi Kurd activists to employ the alternative media which currently are the social networks for action. The main privileges of the social networks for Kurd activists of Iraq are promotion of citizen journalism, demolition of censorship and state control, the chance of resistance and political action, entanglement of online and offline dimensions and connecting with Kurd activists from other countries. The latter is the most significant characteristic of Iraqi Kurd activism in the communicative cyberspace is that they can find the Kurds of other countries and be able to execute joint actions related to their Kurdish identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activism
  • Cyber Activism
  • Iraqi Kurds
  • Social Media
  • Interethnic Interaction