فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

3 هیات علمی

4 دانشگاه تهران

چکیده

انسان ها در زندگی روزمره‎شان در موقعیت‎های تعاملی متعدد و متنوعی قرار می‎گیرند و در هرکدام از این موقعیت‎ها با پشتِسر گذاشتن فرایندهایی تصمیم می‎گیرند که چه واکنشی نشان دهند.انتخابِ‎کنشیِ یک کنش‎گرِ نوعی،در یک موقعیت تعاملی،به سه عامل اصلی یعنی ویژگی‎های شخصیتی کنش‎گر،موقعیت‎اجتماعی او و پیشینة فرهنگی‎اش، بستگی دارد.
این مقاله درصدد است تا در چارچوب رویکرد روش شناسی مردم و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و مطالعات اسنادی، نشان دهد که چگونه زنان و مردان طبقه متوسط ساکن شهر تهران که بین 30 تا 40 سال سن دارند، در زندگی روزمره و در جریان تعاملات‎شان با دیگران، تصمیم می‏گیرند که نسبت به یک وضعیت نامطلوب خاص «بی‎تفاوت» باشند و نسبت به وضعیت دیگر بی تفاوت نباشند.یافته ها نشان داد که منطق انتخاب بی‎تفاوتی در میان مصاحبهشوندگان،حول سه مسئلة اصلی یعنی مسئلة تشخیص(حق/باطل)؛ مسئلة مصلحت(بقا/ویرانی) و مسئلة نتیجه(اثربخشی/بیهودگی) صورت بندی می‎شود.کشف فهم مشترک افراد از هرکدام از این مسائل، مدخلی برای کشف حوزه‎های تقابل نمادین فرهنگی مؤثر بر انتخاب بی‎تفاوتی در جامعه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

cultural logic of choosing social apathy among middle class in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Alamdar 1
  • Mohammadreza JAvadi yegane 2
  • jabar Rahmani 3
  • alireza mohsenitabrizi 4

1 Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Associate Professor of Sociology, University of Tehran

3 elmi

4 elmi

چکیده [English]

How do people choose to be apathetic while confronting unfavorable situations? Agents make decision about their reaction in the wide range of interactive situations which they experience in their daily lives on the basis of three fundamental factors: personality traits, social position and cultural context. This paper aims at investigating the influence of cultural context on cultural logic as a platform to explain the reasons behind choosing apathy while people confronting unfavorable situations. The study applies Garfinkel and Sikorel's ethno-methodological theories to outline this target.This data has been collected through, semi-structured interviews and reviewing research studies.
referring to the results, agents create social apathy as a social phenomena regarding cultural values and norms which gradually had been formed during their unique background. In the same way, interviewees willingness to act apathetically against unfavorable situations is being made in a united network of cultural context which is shaped by three main elements: “Distinguish”, “Expediency” and “effectiveness”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social apathy
  • Ethno-methodology
  • Garfinkel
  • every day life
  • cultural logic