فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله درباره چگونگی زایش سوژه انقلابی در تقاطع زبان و مادیت در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی است. مقاله به‌طور خاص به‌دنبال روشن کردن ارتباط درونی واژگان علی شریعتی به‌عنوان ایدئولوگ انقلاب اسلامی، جهان اشیاء و شکل‌گیری سوژه انقلابی در تهران است. این تحلیل از طریق بررسی درهم‌آمیختگی اشیائی مانند ماه، بدن، و ادکلن‌های گران از یک‌سو، و واژگان کلیدی شریعتی مانند «حق و باطل»، «ظلم»، و «امپریالیسم» از سوی دیگر، میسر شده است. این مقاله با استفاده از روش تفسیر روایی زندگی‌نامه (BNIM) که برگرفته از سنت جامعه‌شناسانه هرمنوتیک عمیق است، نشان می‌دهد هم‌آمیزی دو جهان مادی و زبانی باعث شکل‌گیری و بسط کنشگری‌هایی شد که انقلاب و سوژه‌های آن را میسر کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revolutionary Discourse of Objects: From The Cultural To The Material Turn

نویسنده [English]

  • Kusha Sefat

Faculty of Social Sciences,, University of Tehran

چکیده [English]

This paper is about how a revolutionary subject was born at the intersection of language and materiality in Tehran in the lead up to the 1979 Revolution. More specifically, it seeks to illuminate the interconnections between the vocabulary of one of the ideologues of the Iranian Revolution, Ali Shariati, the object world, and the formation of a revolutionary subject in Tehran. This analysis progresses by examining the fusion of things like the moon, bodies, and expensive cologne, on the one hand, and Shariati’s key terms such as “Good and Evil,” “oppression” and “Imperialism,” on the other. Relying on the biographical narrative interpretive method (BNIM), which draws from the sociological tradition of in-depth hermeneutics, the paper shows how the confluence of these linguistic and material worlds afforded and diffused the agencies that traversed the revolution and its subjects.

.............................................................................

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural turn
  • material turn
  • Revolution