نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

شهرت مجازی در دسترس مردم معمولی‌ای قرار گرفته است که به انتشار تصاویر شخصی، متون دوستانه و ویدئوهای سرگرم‌کننده می‌پردازند و «توجه» سایر کاربران را به خود جلب می‌کنند. پژوهشگران فرهنگ سلبریتی، چهره‌های مشهور مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی را با اسامی مختلفی توصیف کرده‌اند که از میان آنها واژه «خرده‌سلبریتی» بیشتر از سایرین مورد استناد قرار گرفته است.
با ظهور و گسترش رسانه‌های اجتماعی و عضویت میلیون‌ها کاربر ایرانی در آنها، «مورد توجه قرار گرفتن» به کالایی دلچسب و خواستنی تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که افراد از هر گروه و از هر سنی متقاضی آن هستند. برخی از این افراد معمولی هم اکنون سلبریتی‌های رسانه‌های اجتماعی هستند. ولی محققان ایرانی کمتر به دلایل شهرت آنان توجه نشان داده اند.
در این مطالعه، بر پایه رویکرد قوم نگاری به فضای مجازی، ما زنان ایرانی را که به دلایل مختلف در سال‌های اخیر در اینستاگرام شهرت به دست آورده‌اند شناسایی کردیم و وجوه تشابه و تفاوت بین آنها را یافتیم. تقسیم بندی میکروسلبریتی‌های ایرانی به هفت مقوله و توصیف ویژگی‌های هر مقوله از مهم‌ترین اقدامات و یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها