نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

شهرت مجازی در دسترس مردم معمولی‌ای قرار گرفته است که به انتشار تصاویر شخصی، متون دوستانه و ویدئوهای سرگرم‌کننده می‌پردازند و «توجه» سایر کاربران را به خود جلب می‌کنند. پژوهشگران فرهنگ سلبریتی، چهره‌های مشهور مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی را با اسامی مختلفی توصیف کرده‌اند که از میان آنها واژه «خرده‌سلبریتی» بیشتر از سایرین مورد استناد قرار گرفته است.
با ظهور و گسترش رسانه‌های اجتماعی و عضویت میلیون‌ها کاربر ایرانی در آنها، «مورد توجه قرار گرفتن» به کالایی دلچسب و خواستنی تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که افراد از هر گروه و از هر سنی متقاضی آن هستند. برخی از این افراد معمولی هم اکنون سلبریتی‌های رسانه‌های اجتماعی هستند. ولی محققان ایرانی کمتر به دلایل شهرت آنان توجه نشان داده اند.
در این مطالعه، بر پایه رویکرد قوم نگاری به فضای مجازی، ما زنان ایرانی را که به دلایل مختلف در سال‌های اخیر در اینستاگرام شهرت به دست آورده‌اند شناسایی کردیم و وجوه تشابه و تفاوت بین آنها را یافتیم. تقسیم بندی میکروسلبریتی‌های ایرانی به هفت مقوله و توصیف ویژگی‌های هر مقوله از مهم‌ترین اقدامات و یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Celebrities, Familiar Strangers in Social Media Era

نویسندگان [English]

  • Elaheh Eslami
  • Seyyed Hashem Mousavi
  • Fardin Alikhah

Social Science Department, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan

چکیده [English]

Virtual reputation is available to ordinary people who publish their private pictures, friendly texts and entertaining videos, and ask attention of other users through this. Celebrity culture researchers have described famous social media-based figures with different names, among them the term "micro celebrity" is more than the others. With the advent and the expansion of social media and the membership of millions of Iranian users in them, "earning of attention" has become a pleasant and desirable commodity, So that people from any group and from any age are demanding it. Some of these ordinary people are now celebrities of social media. But Iranian researchers have been less concerned with the reasons for their reputation. In this study, based on ethnographical approach to virtual pages, we identified some Iranian women who have come to fame on the Instagram for various reasons in recent years. We found the similarities and differences between them. Dividing Iranian micro celebrities into seven categories and describing the characteristics of each category are the most important findings of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • celebrity
  • Social Media
  • micro celebrity
  • Iran