نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران .گروه انسان شناسی

2 دانشگاه تهران ،رشته دانش اجتماعی مسلمین

چکیده

در سال‌های اخیر اسلام‌هراسی و جریان سازی علیه مسلمانان مسائل و مشکلات عدیده ای را نه تنها برای شهروندان مسلمان در مناطق مختلف جهان به وجود اورده بلکه به یک معضل و چالش عمده و اساسی برای کل دنیا تبدیل شده. تاریخ اجتماعات بشری حاکی از این است که فقدان تعامل اجتماعی، زمینه‌ساز سوءتفاهم، سوءظن و تضاد اجتماعی بین جوامع انسانی بوده است ، متفکران، زمینه صلح پایدار را منوط به تعامل میان فرهنگی می‌دانند که نقش مهمی در کاهش خشونت، ترویج دوستی، مدارای اجتماعی و بردباری اجتماعی دارد. به این ترتیب در مقاله حاضر به نقش و تاثیر ارتباطات میان فرهنگی در کاهش اسلام هراسی در دنیا پرداخته ایم ،روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع و مسئله از نوع اسنادی –تحلیلی است .یافته‌های حاصل از تحلیل جامعه شناختی پژوهش حاضر نشان می‌دهد ،ارتباطات میان فرهنگی می‌تواند سهم عمده ای در کاهش میزان اسلام هراسی در دنیای حال حاضر داشته باشد، مکانیسم‌های مؤثر در حوزه ارتباطات میان فرهنگی عاملی در جهت تقویت روح جمعی، ایجاد زمینه برای احساسات و تجربه دینی مشترک، بازیابی و خلق نمادهای مقدس مشترک، گفتگو میان مسلمانان و غربی‌ها، تسهیل اطلاع‏یابی از ادیان گوناگون است ، که در نهایت نقش موثری در کاهش اسلام هراسی و اسلام ستیزی در دنیا خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

76/5000 Sociological analysis of the role of intercultural communication in reducing the challenge of Islamophobia in the world

نویسندگان [English]

  • ebrahim fayaz 1
  • zeinab nadi 2

1 University of Tehran, Department of Anthropology

2 University of Tehran, Social Sciences of Muslims

چکیده [English]

1108/5000
In recent years, Islamophobia and clashes against Muslims have created many problems and problems not only for Muslim citizens in different parts of the world, but also a major challenge for the whole world. The history of human societies suggests that the lack of social interaction has been the cause of misunderstanding, suspicion and social conflict between human societies. The thinkers consider the context of sustainable peace to be intercultural, which plays an important role in reducing violence, promoting friendship, social tolerance and Social tolerance. In this article, the present paper addresses the role and influence of intercultural communication in reducing Islamophobia in the world. The present research method is based on the subject-matter of the documentary-analytic type. The results of the sociological analysis of the present study show that communication Interculturalism can play a major role in reducing the extent of Islamophobia in the present world, effective mechanisms in the field of intercultural communication to enhance the collective spirit, create a background for shared emotions and religious experience, retrieve and create common sacred symbols, dialogue between Muslims and the West, facilitating information from various religions This is the ultimate role in reducing fear of Islam and Islamophobia in the world will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological analysis
  • Intercultural Communication
  • the challenge of Islamophobia
  • the mechanisms of intercultural communication