نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با نگاهی تحلیلی- تاریخی به بررسی محتوای دو روزنامه حزبی بسوی آینده و باختر امروز و نقش آنها در پوشش خبری جریان ملی شدن صنعت نفت می‌پردازد. در سال‌های 1320 تا 1332 احزاب به راحتی و با مجوز قانونی در ایران فعالیت می‌کردند. احزاب سیاسی که به قدرت مطبوعات آگاه بودند و هدفمند نشریه ای را منتشر می کردند. جبهه ملی ایران و حزب توده ایران دو حزب قدرتمند در آن دوران بودند و هر دو نشریه ارگان داشتند. حزب توده از پشتیبانی مردمی و در راستای سیاست‌های بین المللی شوروی فعالیت می‌کرد و جبهه ملی ایران نیز متشکل از چندین حزب کوچک و بزرگ بود که بر مرام ناسیونالیستی ایرانیان متکی بود. در جریان ملی شدن صنعت نفت، نشریات دو حزب به طور مستمر به اخبار ملی شدن صنعت نفت از دریچه تفکرات حزبی خود توجه ویژه ای نشان می دادند.
این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کمی مطالب خبری مربوط به ملی شدن صنعت نفت در دو روزنامه باخترامروز و بسوی‌آینده تجزیه و تحلیل خواهد کرد که هرکدام به ترتیب، ارگان جبهه‌ملی ایران و حزب توده ایران بودند. یافته های تحقیق نشان می دهد که روزنامه باختر امروز نسبت به روزنامه بسوی‌آینده در چهار هفته قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران اخبار مثبت‌تری را منتشر کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Press Coverage of the Iranian Oil industry Nationalization -1950 (A Content Analysis of Daily Bakhtar-e- Emrooz and Be-Sooy-e-Ayandeeh during Four weeks before and after the Event)

نویسندگان [English]

  • hosein afkhami 1
  • Masoud Alidadi 2

1 Faculty member of communication in allameh university

2 Allameh Tabatabi university

چکیده [English]

This paper analyzes the history of the content of two party newspapers towards the future and the West and their role in the nationalization of the oil industry. In the years of 1320 to 1332 (1941-1953), political parties were active participants and legally authorized to operate in Iran. The political parties were aware of the power of the press, and each of them benefited from the publication of a daily or weekly to advance their goals and purposes. The Iranian National Front under Leadership of Mosadiq and the Tudeh party of Iran were two powerful political forces at thet time. The Tudeh party benefited from popular support and Soviet international politics, and the National Front consisted of a coalition of several small parties that relied on the nationalist spirit of Iranians. In the course of the nationalization of the oil industry, the two parties' publications continuously focused on the nationalization of the oil industry, and propagating anti-British and anti-BP rhetoric.
In this research, using a quantitative content analysis method, we analyzed the news content of the nationalization of the oil industry in two newspapers for a period of four weeks before and after the nationalization event in two party dailies, representing the National Front (Bakhtar-e- Emrooz) and the Tudeh Party (Bakhtar-e- Emrooz).
The findings of the research showed that the Bakhtar-e- Emrooz newspaper, published more positive news about the future of oil nationalization than the other one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Industry Nationalization
  • Mossadiq
  • Party Press
  • Tudeh Party
  • National Front