نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علمی کاربردی رسانه

2 مدیر مسئول

3 معاون آموزش دانشکده رسانه فارس

چکیده

در شروع سال 1397 دو اتقاق مهم جریان افکار عمومی را درگیر خود ساخت؛ نوسانات نرخ ارز در بازار و فیلتر شدن تلگرام، اتقاقاتی که در رسانه‏ها به نحوی همسنگ هم قرار گرفته‌اند و به اولویت اول اذهان مردم تبدیل شدند. در این پژوهش برآنیم با توجه به اهمیت این موضوعات و پیامدهای بعدی که برای جامعه داشته است با بررسی مطالب چهار روزنامه کیهان، شرق، همشهری و ایران در دوماه نخست سال به مقایسه تطبیقی بازتاب این اخبار بپردازیم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از روزنامه‏ها انگاره‌سازی خاص خود را از این جریانات داشته‎اند که کاملاً همسو با سیاست‏گذاری و جهتگیری خاص آنها است.
در روزنامه کیهان انتقاد از خودِ تلگرام و سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، شرق سیاسی‎کاری در جریان فیلترینگ تلگرام و بیان پیامدها و تبعات سیاسی اقتصادی نوسان ارز، همشهری مسئله امنیت در پیام رسان داخلی و رفع انحصار پیام رسان خارجی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت و روزنامه ایران رفع انحصار پیام رسان خارجی، تبلیغ پیام رسان داخلی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت اولویت بوده است.

کلیدواژه‌ها