نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علمی کاربردی رسانه

2 مدیر مسئول

3 معاون آموزش دانشکده رسانه فارس

چکیده

در شروع سال 1397 دو اتقاق مهم جریان افکار عمومی را درگیر خود ساخت؛ نوسانات نرخ ارز در بازار و فیلتر شدن تلگرام، اتقاقاتی که در رسانه‏ها به نحوی همسنگ هم قرار گرفته‌اند و به اولویت اول اذهان مردم تبدیل شدند. در این پژوهش برآنیم با توجه به اهمیت این موضوعات و پیامدهای بعدی که برای جامعه داشته است با بررسی مطالب چهار روزنامه کیهان، شرق، همشهری و ایران در دوماه نخست سال به مقایسه تطبیقی بازتاب این اخبار بپردازیم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از روزنامه‏ها انگاره‌سازی خاص خود را از این جریانات داشته‎اند که کاملاً همسو با سیاست‏گذاری و جهتگیری خاص آنها است.
در روزنامه کیهان انتقاد از خودِ تلگرام و سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، شرق سیاسی‎کاری در جریان فیلترینگ تلگرام و بیان پیامدها و تبعات سیاسی اقتصادی نوسان ارز، همشهری مسئله امنیت در پیام رسان داخلی و رفع انحصار پیام رسان خارجی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت و روزنامه ایران رفع انحصار پیام رسان خارجی، تبلیغ پیام رسان داخلی و حمایت از سیاست‏های اقتصادی دولت اولویت بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of news coverage of exchange rate fluctuations and telegram filtering in national newspapers (Content Analysis of Kayhan Newspapers, Shargh, Hamshahri, Iran)

نویسندگان [English]

  • fateme noorirad 1
  • hadi khaniki 2
  • majid moradi 3

1 University of Applied Science and Technology

2 phd

3 master

چکیده [English]

At the beginning of 1397, two important events was important for public opinion. the exchange rate fluctuations and the filtering of the telegramThe media covered these topics in the same way and they became the first priority of the people's minds. In this study, considering the importance of these issues and the subsequent consequences for the society, we will review the contents of the four newspapers of Kayhan, Sharg, Hamshahri and Iran in the first two months of the year, by comparing the comparative comparison of these news. The results of the research indicate that each of the news sites has their own specific idea of these trends, which is in line with their policy and orientation. In the Kayhan newspaper, criticizing the telegram and government policies for controlling the exchange rate was the fist Priority of coveraging these news. In Sharg Political affairs during the telegram filtering and expression of the economic and social consequences of the exchange rate was important . The Hamshahri newspaper prioritized the issue of security in the domestic messenger and the elimination of foreign messager’s monopoly and support for the government's economic policies. And the Iran newspaper has been a priority to remove the monopoly of the foreign messenger, to promote the domestic messenger and to support the government's economic policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate fluctuations
  • telegram filtering
  • Content Analysis
  • IMAGE Making
  • News coverage