فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی اقتصاد فرهنگ وهنر، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین‌ المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امروزه صنایع فرهنگی به‌عنوان یک بخش پیشران در رشد اقتصادی، اشتغال و تجارت شناخته می‌شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی به حوزه‌ فرهنگ اهمیت بالایی به ویژه برای کشورهای درحال‏توسعه دارد. صنعت سینما به دلیل زنجیره طولانی تولید -از خلق یک فیلم تا تماشای آن توسط مصرف‌کننده- نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و به‌کارگیری تعداد زیادی افراد متخصص است. فرانسه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موفق‏ترین تولیدکنندگان فیلم در جهان با سابقه‌ی حمایت دولتی است که به جهت شیوه‌های متنوع و مختلف آن کشور در تأمین مالی سینما در راستای حفظ سینمای ملی و دفاع از تنوع فرهنگی بسیار مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نهاد مالی تخصصی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ است که این مهم با مطالعه نهاد مالی تخصصی سینما در کشور فرانسه (سوفیکا) طی دوره 2016-1987و استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه‏های توزیعی (ARDL) انجام می‏گیرد. نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت میزان حمایت نهاد مالی تخصصی در ساخت فیلم، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سینما داشته است. همچنین، میزان ورودی به سالن سینما و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حقوق مالکیت فکری و توسعه مالی، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سینما داشته‌ و در مقابل، متغیرهای کلان اندازه دولت و نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنی‌داری بر جذب سرمایه‏های خارجی در این بخش بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Specialized Financial Institutes in Foreign Direct Investment in Cultural Sector: Case of France Cinema

نویسندگان [English]

  • Hesaneh Hosseinian 1
  • Seyyed Mohammad Hoseini 2
  • Mehdi Hajamini 3

1 Master student in Economics of Arts & Culture. Faculty of Arts & Islamic Architecture. Imam Reza International University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Economics, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Today, cultural industries are known as a leading sector in economic growth, employment, and trading. Therefore, financing and investing in cultural industries are specifically important for developing countries. Due to its long production chain from creating a movie to its screening, the film industry requires a great amount of investments and a large number of professionals. France is one of the major and most successful countries in the film industry with a history of governmental support. In addition, France's film industry is an interesting case due to using a variety of financing methods to improve national cinema and cultural diversity. In this regard, the present paper investigates the effect of specialized financial institutes (SOFICA) on foreign direct investment in the cultural sector of France using the auto-regressive distributed lag (ARDL) method for the time of period 1987-2016. The results indicate that specialized financial institutes has a significant and positive effect on FDI in the film industry. In addition, the movie theater attendance, intellectual property, and financial development positively influence attracting FDI in the France's film industry; while government size and exchange rate have a significant and negative and effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Economics
  • Development Bank
  • foreign direct investment
  • Creative Industries
  • Financial Development