نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/jcsc.2020.104410.1863

چکیده

جامعه ایران طی چند دهه اخیر محمل تغییرات زیادی بوده که این تغییرات تعاملات خانوادگی بین‌نسلی را تحت تاثیر قرار داده‌است. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل تعیین‌کننده تعاملات خانوادگی بین‌نسلی در خانواده‌های تهرانی است که با روش کیفی، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با سالمندان به روش نمونه‌‌گیری هدفمند و نظری انجام شده و داده-های حاصل از مصاحبه‌ها به روش تحلیل مضمون کدگذاری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد چالش فرزندان غیرمستقل، ناامنی شغلی فرزندان، بی‌ثباتی زندگی خانوادگی فرزندان، تغییر مناسبات‌ خانوادگی بین‌نسلی و درنهایت، سالمندزدایی‌ از ‌‌خانواده هسته‌ای، تعاملات‌ خانوادگی سالمندان را پروبلماتیک می‌سازد. حاکمیت ارزش‌ها و مناسبات بازاری و سیطره منطق اقتصادی بر زیست روزمره به حیات خانوادگی نیز ورود پیدا کرده، خانواده را ناایمن ساخته و تغییراتی را در تعاملات خانوادگی بین‌نسلی نمایانده است؛ تغییراتی که در راستای تغییر هنجارهای حمایت بین‌نسلی، حمایت‌گری بین‌نسلی یک‌سویه، کالایی‌شدن روابط بین‌نسلی و سالمندزدایی از خانواده هسته‌ای پیش می‌رود. این تغییرات از ناامنی تعاملات بین‌نسلی در خانواده‌های امروزی حکایت دارد که خانواده‌ها را در برابر سالمندان، ناتوان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Elderly and Intergenerational Relations Insecurity among the Contemporary Families

نویسندگان [English]

  • Taghi Azadarmaki
  • majid koosheshi
  • shiva parvaei

Tehran Univrersity

چکیده [English]

In the past decades, Iranian society has undergone various changes that have affected the changes in family intergenerational relations. The present research aims to analyze the determining factors of family intergenerational relations among the Tehranian families and it has been conducted with qualitative, in-depth and semi-structured interviews with the elderly using a Purposeful and Theoretical sampling method and the data obtained from the interviews have been coded based on the Thematic Analysis method. The results of this study show that the challenge of independent children, children's job insecurity, children's family life instability, the change of intergenerational family relations and finally, exclusion of the elderly from the nuclear family make the elderly family relations problematic. The governance of values and market relations and domination of economic logic in everyday life has also entered family life, making the family insecure and making changes in family intergenerational relations. Such changes proceed to change the intergenerational support norms, one-way intergenerational supportiveness, the commodification of the intergenerational relations and exclusion of the elderly from the nuclear family. Such changes result from intergenerational relations insecurity in the Contemporary families which disable the families against the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ageing
  • Intergenerational Family Relations
  • Intergenerational relations Insecurity
  • Qualitative Research