نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر

2 مدیر مسئول

10.22034/jcsc.2020.127112.2148

چکیده

به اعتقاد برخی انتخابات سال 1388 یکی از جنجال‌برانگیزترین انتخابات ایران شناخته می‌شود ازاین‌رو تحقیق حاضر به بررسی امواج سیاسی- رسانه‌ای ایجادشده از مناظرات این انتخابات پرداخته است. هر مناظره بازتاب خاصی در رسانه‌های خبری دارد و تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل محتوای کمی و کیفی به دسته‌بندی اخبار منبعث از هر مناظره، با درنظرگرفتن معیارهایی همچون میزان پوشش خبری، میزان پراکندگی زمانی پوشش در چند رسانه مختلف، می‌پردازد. که موضوعات مطرح‌شده در روزنامه‌ها دسته‌بندی‌شده در قالب موج سیاسی نام‌گذاری شدند. امواج سیاسی به‌تبعیت از ولفسفلد در مدل نظری سیاست-رسانه-سیاست در ابتدا در محیط سیاسی (در اینجا همان عرصه مناظره) آغاز می‌شوند، در رسانه‌ها با پوشش گسترده و طرح داستان‌های مختلف خبری شکل می‌گیرند و ضمن التهاب در فضای سیاسی، با واکنش و تغییرات در محیط سیاسی پیگیر می‌شوند. در تحلیل امواج شناسایی‌شده نیز این منطق در نظر گرفته شد تا بتوان امواج به‌طور عمیق‌تری بررسی شوند. در این دوره از انتخابات بازتاب تمامی مناظرات به‌صورت یکپارچه در 9 رسانه خبری دنبال شد؛ درنتیجه امواج شناسایی‌شده، ناشی از تمامی مناظرات در نظر گرفته شد. در انتخابات 1388 امواج شامل «اظهارات دروغ و بی‌اساس» و «برخورد و افشای فساد اقتصادی»، «اشرافیت و فساد اطرافیان ‌هاشمی ‌و ناطق نوری» ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of political waves arising from the debates of the 2009 elections

نویسندگان [English]

  • keivan lotfi 1
  • hadi khaniki 2

1 techear

2 allame tabatabaee university

چکیده [English]

According to some, the 2009 elections are considered one of the most controversial in Iran, so the present study examines the political-media waves created by the debates in this election. Each debate has a particular impact on the news media, and the present study uses quantitative and qualitative content analysis to categorize the news from each debate, taking into account criteria such as the amount of news coverage, the time distribution of coverage in several different media.The issues raised in the newspapers were classified as political waves. Political waves, following Wolfsfeld in the theoretical model of politics-media-politics, initially begin in the political environment (here the same arena of debate), are formed in the media with extensive coverage and the design of various news stories. Changes in the political environment are being pursued.In the analysis of the detected waves, this logic was considered so that the waves could be examined more deeply. In this election period, the reflection of all the debates was followed in a unified manner in 9 news media; as a result, the identified waves were considered to be the result of all the debates. In the 2009 elections, waves of "false and baseless statements" and "confrontation and disclosure of economic corruption", "aristocracy and corruption of those around Hashemi and Nategh Nouri" were created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Debates
  • Political Waves
  • 2009 Elections
  • Media Policy