فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

رشد اخبار جعلی در فضای مجازی، اعتبار منبع در رسانه‏های نوین را اهمیتی تازه بخشیده و بشر امروزی را از «عصر اطلاعات»، وارد «عصر اعتبار اطلاعات» نموده است. پژوهش حاضر قصد دارد بررسی کند که چه عواملی بر اعتبار منبع در رسانه‏های جدید، اثرگذار بوده است تا بستری برای مقابله با انتشار اخبار جعلی فراهم شود. به همین منظور، محقق به مصاحبه نیمه ساخت‏یافته با تولیدکنندگان محتوا در کانال‏های خبری فارسی پیام رسان تلگرام و نیز متخصصان علوم ارتباطات پرداخته و با روش تحلیل تماتیک، 36 مقوله را به استناد گزاره‏های مطرح شده در مصاحبه‏ها، شناسایی و آنها را در شش مقوله اصلی دسته بندی کرده است. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 25 نفر می‌باشد. مقوله‏های اصلی شامل «تحول در مفهوم اعتبار اطلاعات»، «کالایی‏شدن مخاطب و استیلای تبلیغات تجاری»، «افول مسئولیت ‏اجتماعی و حرفه‏ای‏گری»، «رهیافت نو در تولید سبک و محتوای خبر»، « دگرگونی در ارزش‏های‏ خبری» و «تغییرات در مفهوم‏سنتی دروازه‏بانی خبر»، در مسیر تحقیق به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Source Credibility Status In the TELEGRAM News Channels From the Contents Producer's Perspective and Communication Specialists

نویسندگان [English]

  • Ghader Bastani 1
  • Akbar Nasrollahi 2

1 PhD in Social Communication Sciences

2 Faculty member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Abstract
The growth of fake news in cyberspace has given renewed attention to the source credibility in modern media and has brought modern humans into the "era of credibility of information" from the "information age". The present study intends to investigate what factors have influenced the source's credibility in the new media, in order to provide a platform for coping with the publication of fake news. To this end, the researcher conducted a semi-structured interview with content producers in the Persian news channels of the TELEGRAM messenger and communications science specialist, and, using the method of Thematic Analysis, 36 items were cited based on the statements presented in the interviews, Identify and categorize them in six main categories. The sample size used for the interview is 25 people. Major categories include "evolution in the concept of information credibility", "Commodification of news and advertising", "the decline of social responsibility and professionalism," "the new approach to the production of style and content of news," "change In the news values "and" Changes in the traditional concept of the gatekeeping of news ", was obtained in the direction of the research. It has been suggested that media policymakers, while upgrading the user / audience media literacy,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Source credibility
  • Fake News
  • TELEGRAM news Channels
  • thematic analysis