فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مقیم مرکز تحقیقات زن و خانواده

2 کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

تحولات صورت‌گرفته در وضعیت زنان با سوژگی و خودآگاهی زنانه نسبت دارد. زنان در جامعه امروز، فرصت آن را دارند در طیف وسیعی از امکان‌های پیشِ‌رو انتخابگری‌ کنند و خواست خودشان را به طور موثری در فضای خانودگی- اجتماعی پیگیری نمایند و انتخاب‌های بیشتری را برای خویش مهیا سازند و تمایز و تشخص خویش را برجسته نمایند. این پژوهش صورت گرفته است تا بتواند جهان ذهنی کنشگران در خصوص مقوله جنسیت را واکاوی کند و تفسیر ایشان از درک‌شان در حوزه جنسیت و سنخ آرمانی جنسیت را نشان دهد. همچنین یافته‌ها مشخص می‌کند که کثرت خودآگاهی زنان چه تنوعی از درک و تصویرشان از جنسیت را نشان می‌دهد. رویکرد این تحقیق پدیدارشناسانه است و به روش کیفی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها گفتگوی نیمه‌ساخت‌یافته هدفمند با 22 نفر از دختران ساکن تهران است که حداقل یک ترم تحصیل دانشگاهی دارند. تحلیل داده‌ها با روش کولاریزی انجام شد. سه رویکرد طبیعت‌محوری، تلفیقی و برابری‌خواهانه به جنسیت، مضامین اصلی به دست آمده از این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The understanding of young girls about gender: a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghasempour 1
  • Najme Godarzi 2

1 reseacher residant of women and family research center

2 Ma of women studies

چکیده [English]

The changes in the status of women are related to subjectivity and women's self-consciousness. Women in today's society have the opportunity to selectively pursue a wide range of leading opportunities and pursue their desire to effectively observe the family-social atmosphere, and provide more choices for themselves and highlight their distinction. This research has been conducted to explore the gendered world of actors and their interpretation of their gender and gender perspective. The findings also reveal how the diversity of women's self-awareness reveals how diverse their perceptions and images of gender are. The approach of this research is phenomenological and is carried out qualitatively. The data collection tool is a semi-structured dialogue with 22 girls in Tehran who have at least one term of university education. Analysis of data was done by Colaizzi method. The three approaches of nature, compilation and gender equality are the main themes derived from this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Gender
  • Gender Equality
  • Phenomenology
  • Subjectivity