فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب، اسلام آبادغرب، ایرانmoradi.pop@gmail.com

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت اجرایی

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه‌ تأثیر حجم اخبار بر واکنش افراد به تبلیغات اینترنتی است. تبلیغات اینترنتی موفق متأثر از نحوه‌ پردازش مؤثر اطلاعات است. ازاین‌رو، می‌توان تصریح کرد که استراتژی‌های خبر-محور که با توجه به پردازش سریع اطلاعات و اخبار جدید به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌های به وجود آمده و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات محیط و جهت‌گیری افکار جامعه هدف طرح‌ریزی می‌شوند، می‌تواند در تحقق اهداف سازمان به‌طور چشمگیری مؤثر باشد. این پژوهش با روش پیمایشی و با انجام مطالعه‌ موردی روی یک خبر منتشرشده در رسانه‌ها و ارسال تبلیغات مرتبط با این اخبار از راه ایمیل، داده‌های مربوط به واکنش افراد با استفاده از یک وب‌سایت فروشگاه آنلاین شبیه‌سازی‌شده، جمع‌آوری گردید. برای انجام این کار، بعد از انتشار خبر، در یک بازه‌ی 14 روزه، هرروز ایمیل‌های تبلیغاتی برای 1500 نفر ارسال می‌شود. تحلیل‌های آماری انجام‌شده روی‌داده‌ها نشان می‌دهد که بین اخبار منتشرشده و پاسخ‌دهی افراد به تبلیغات اینترنتی ارتباط معناداری وجود دارد. بر اساس این نتایج، بیشترین واکنش افراد در 24 ساعت اول بعد از انتشار خبر بوده و در هفته‌ی اول انتشار خبر، سطح واکنش‌ها بسیار بالاتر از هفته ی دوم بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of News on the Reaction of People towards Online Advertising

نویسندگان [English]

  • ali moradi 1
  • Ronak Karimi 2
  • BAHMAN SAEIDIPOUR 3

1 Associated Professor in Social Science, Islamic Azad University, University of Islam Abad e Gharb, Islam Abad e Gharb, Iran. moradi.pop@gmail.com

2 M.A. of Education Management

3 Associate Prof. Social Science Department, Payam –e-noour University

چکیده [English]

The purpose of this research is the study of the impact of the news on reaction to online advertising. Successful internet advertising is influenced by the effective processing of information. Therefore, it can be argued that news-oriented strategies, which are planned in light of the rapid processing of information and new news in order to take ad-vantage of the opportunities created and to prevent the damage caused by changes in the environment and the orientation of the target community, can greatly contribute to the achievement of the organization's goals. In this study, after discussing the issue and making hypotheses about the impact of people's reactions to online advertising, First, a library and a study of previous work and through inference and conclusion to prove the hypothesis. Continue to strengthen hypotheses, conducted a study on a news item published in the media and advertising related to this news by e-mail, data about the reaction using a simulated online store website, is collected. To do so, after the release, over a period of 14 days, each day promotional emails will be sent to 1,500 people. News releases and events conducted statistical analysis shows that the responsiveness of the Internet advertising there is a significant relationship. Based on these results, the highest response in the first 24 hours after the news was announced in the first week, the second week was much higher response level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the volume of news
  • consumer sentiment
  • online marketing and advertising

 

احمدی، یعقوب (1390). نگرش دینى و هوش فرهنگى (مورد مطالعه: شهر سنندج)، مجله معرفت، سال بیستم، شماره 167، صص 123ـ138.

احمدی، حسن و جمهری، فرهاد (1380). روانشناسی رشد 2، نوجوانی، جوانی، میانسالی  و  پیری. تهران: انتشارات پردیس.

ایمان، محمدتقی، وجیهه، جلائیان بخشنده (1389)، نقش یادگیری مهارت‌های اجتماعی در شکل‌گیری مسئولیت اجتماعی، جامع شناسی کاربردی، صص 33-18.

  بهرامی، فاطمه؛ ملکیان، حسین؛ عابدی، محمدرضا. ( 1385). بررسی و مقایسه راهکارهای افزایش مسؤولیت پذیری در بین دانش‌آموزان. دورة راهنمایی شهر اصفهان. فصلنامة آموزه، شمارة 17، صص 45 – 48.

بیرهوف، هانس ورنر، (1387). رفتارهای اجتماعی مطلوب از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، ترجمه رضوان صدقی نژاد، تهران، نشرگل آذین.

توسلی، غلامعباس (1385). جامعه شناسی دین، تهران. انتشارات سخن.

جلائی پور، حمیدرضا و جمال محمدی (1387). نظریه های متأخر جامعه شناسی، تهران، نشر نی.

چلبی،‌ مسعود (1375). جامعه شناسی نظم و تحلیل نظم اجتماعی، تهران، نشر نی.

خدابخشی مهدی, عابدی محمدرضا (1388).   بررسی روش های افزایش مسولیت پذیری در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی 85 -1384، مطالعات روان شناختی، دوره  5, شماره  1; صص. 114 - 137.

خشچیان ژاله, مهران گلنار و اکبرزاده نسرین (1389). بررسی مولفه های هوش هیجانی نظریه بار - ان در کتاب های درسی سال اول دوره متوسطه، اندیشه های نوین تربیتی، دوره  6, شماره  4; صص. 33 - 59. 

دورکیم، امیل (1381)، تقسیم کاراجتماعی، ترجمه حسن حبیبی، تهران، نشرقلم.

دینی، فائزه (1381). بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و سبک های مقابله با بحران، با هوش هیجانی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

راضیه میرزایی، علی و دست بزرگی، زهرا (1394)، رابطه نوعدوستی، حس همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، جلد چهارم، شماره اول، صفحات ۵۱-۵۶.

رحیمی، حمید؛ سید احمد مدنی و آسیه محمدیان (1394). بررسی رابطۀ بین هوش اخلاقی و سرمایۀ اجتماعی با میزان مسئولیت‌پذیری دانشجویان، دوره 5، شماره 14، صص. 101-126.

رضایی کلانتری, مرضیه و مریم معیری (۱۳۹۴) رابطه ی هوش فرهنگی با سبک رهبری مدیران مدارس بهشهر، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز، دانشگاه پیام نور نکا.

سبحانی نژاد، مهدی و زهرا آب نیکی (1390)، بررسی میزان توجه به مؤلّفه های مسئولیت پذیری اجتماعی در محتوای برنامه درسی دوره متوسطه نظری ایران در سال 1390-1389، اندیشه های نوین تربیتی دوره هشتم، شماره 1، صص. 59-106

سبحانی نژاد، مهدی (1379). «مسؤولیت پذیری اجتماعی در برنامه ریزی درسی کنونی- دوره  ابتدایی ایران و طرحی برای آینده». پایان نامه دکتری،‌ تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

سعادتی، ابوطالب و زینب زحمتکش (1385). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای ان.ال.پی بر میزان سلامت روان و مسئولیت پذیری دانش آموزان شهر بجنورد، پژوهشنامه تربیتی، دوره 2، شماره 8، صص. 1-15.

سیف، علی اکبر (1384). روانشناسی پرورشی، روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: انتشارات آگاه.

فیاضی، مرجان، جان‌نثاراحمدی، هدی. (1385). هوش‌فرهنگی، نیاز مدیران در قرن تنوع، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم،شماره 172، صص 43-41.

قضاوی، منصوره، محمدجواد لیاقتدار، احمد عابدی و مریم اسماعیلی. (1388). تحلیل محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی ایران به لحاظ معضلات زیست محیطی، اندیشه های نوین تربیتی، دوره 6، شماره 4، صص 127-152.

کریمی، یوسف. (1385). روانشناسی اجتماعی. انتشارات ارسباران. تهران.

مرادی، گلمراد (1391)، بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان شرکت نفت کرمانشاه، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، گروه جامعه شناسی.

موحد، مجید؛ صالحی، رزگار؛ حسینی، مریم (1392) مقایسه رابطه بین عوامل فرهنگی و میزان مسوولیت پذیری در میان نوجوانان شهرهای بانه و قروه، مجله جامعه شناسی کاربردی، شماره 49، صص. 79 تا 98.

میرکمالی، سیدمحمد (1383)، «نقش اخلاق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی»، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و سه ام، شماره 1، صص 221-201.

 

Allen, A. Mintrom, M. (2010) Responsibility and School Governance, Educational Policy Originally. Published Online.

 Ang, S. & Dyne, V. L. (2005). Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network. In S. Ang & L.Van Dyne

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bier Hoff, H.W, (2001). Prosocial Behavior. In M.Hewstone & W. Stroebe, (Eds.) Introduction to Social Psychology, (3rd ed). Oxford, Blackwell.

Carroll, A. (1999). “Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct”. Academy of Management Review, Vol. 4, pp. 268–296.

Chebat, J (1986). "Social Responsibility, Locus of Control and Social Class. The journal of social psychology. Vol.126, pp. 559-561.

Digman, T. M. (1990). Personality Structure: Emergence of the five factor model, Annual Rnnual Review of psychology, Vol. 41, pp. 417-440.

Earley, P. C. & Mosakowski, E. (2004). "Cultural Iintelligence". Harvard Business Review, 82(10), pp. 139-146.

 Earley, P.C. Ang, S. (2003), Cultural intelligence: Individual Interactions across Cultures. Stanford, CA: Stanford.

Kohlberg, L, (1976).Moral stages and moralization: The cognitivedevelopmental approach. Moral Development and Behavior: Theory, Research and Social Issues.

Mergler, A. S, (2007) Relationships between personal responsibility, emotional intelligence and self steem in adolescents and young adults.The Australian Educational and Developmental Psychologist,Vol.24, no.1, pp: 5-18.

Miller, D. T. (1997). Altruism and threat to a belief in a just world, Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 13, pp. 113-124.

Parsons, T. & Shils, E. (1951). Toward a General Theory of Action, Cambridge, Mass.

Randolph, S, (2008). The Role of Altruistic Behavior, Empathetic and social Responsibility Motivation in Blood Donation Behavior. Transfusion, Vol 48, pp. 43-54.

Sharf, Richard. S. (1996). Theories of psychotherapy and counseling: concepts and cases, Pacific Grove: Brooks/Cole Pub. Co.

Slote, M, (2010). Sentimentalist moral education. Theory and Research in Education, 8 (2), Pp.125.