فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

انسان‌ها برای پیش‌برد زندگی خود استراتژی‌های زبانی متعددی را به کار می‌گیرند. این مسئله در جوامعی چون ایران که با توزیع نامتوازن قدرت روبه‌روست و ابزار قدرت در دسترس مردمانش به همین ابزار زبانی محدود می‌شود بیشتر هم به چشم می‌خورد. علاوه‌ بر آن نیز گروه‏های خاص اجتماعی مانند زنان، به‌واسطه خاص‌تر بودن شرایط اجتماعی و فرهنگی و سرمایه‏های اندکی که در دست دارند، به طریق اولی به مکانیزم‏های زبانی مختلف متوسل می‌شوند تا بتوانند در میدان‌هایی که سهم آن‌ها از قدرت ناچیز است، مناسبات قدرت را به نفع خود تغییر دهند. از همین روی هم دنیای زنانه با زبان تعریف می‌شود و این مقاله قرار است با بررسی کنش‌های زبانی زنان در بستر زندگی روزمره به کنه زبان زنانه و البته استراتژی‌های زبانی زنان پی ببرد و با روش کیفی و ترکیبی از مصاحبه گروهی در قالب فوکوس‌گروپ، تجربه زیسته و متونی مثل وبلاگ‌ها و رمان‌ها (در حد منابع کمکی) به این سوال که زبان زنانه در زندگی‌روزمره‌شان از چه استراتژی‌هایی برای اعمال قدرت یا مقاومت زنان در برابر نابرابری‏ها و رسیدن به حداکثر منافع استفاده می‌کند؟ پاسخ ‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the study of the women's power language strategies in the culturally middle-class women of Tehran

نویسنده [English]

  • Maryam Ferdowsi

Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, Tehran University,Tehran, Iran.

چکیده [English]

People employ several linguistic strategies to progress their lives. In societies that face an imbalanced distribution of power like Iran; people’s available power tool is limited to the linguistic tools, meanwhile specific social groups such as women owing to their special social and cultural conditions and their small amount of properties, resort to different linguistic mechanisms to change power relations in favor of their own where their contribution to power is negligible. This is why the world of women is defined by language. This paper aimed to examine the linguistic actions of the women in the context of daily life to understand the spirit of the women's language and their verbal strategies. The study has used the qualitative method and a combination of focus group interviews, lived experiences and texts like blogs and novels as supplementary references to find out the strategies of women's language to exercise the power or resistance against inequalities in order to meet the most benefits in the real world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Women's language
  • Linguistic strategies
  • Daily Life
  • Power and resistance
  • Gender linguistics