نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

10.22034/jcsc.2020.136092.2221

چکیده


[1]مفهوم نسبتاً جدید «برند ملی»، در واقع، مجموع تصوراتی است که ذی‌نفعان بین‌المللی از مردم، مکان، زبان، تاریخ، غذا، مد، چهره‌های مشهور و نامدار، برندهای شناخته‌شده و جهانی مربوط به محصولات یک کشور دارند. این مفهوم در عصر جهانی‌شدن، به یکی از ضرورت‌های پیش روی کشورها تبدیل شده است. در این میان، رسانه‌های بین‌المللی با تکیه بر قدرت نفوذ بالایی که دارند، نقشی کلیدی در ساخت معنی‌های مثبت یا منفی در ذهن مخاطبان خود داشته و بنابراین هرگونه بازنمایی ارائه‌شده از سوی آنها تأثیر مستقیمی در تقویت یا تضعیف برند ملی کشورها در سطح بین‌المللی خواهد داشت. در این پژوهش، با هدف تعیین چگونگی بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس، تعداد 16994 عکس مرتبط با برند ملی ایران به‌عنوان نمونه، با روش تحلیل محتوای عمقی و از طریق تکنیک مقوله‌بندی با استفاده از دستورالعمل کُدگذاری معکوس توسط نرم‌افزار ام. آر. پی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش، نشان دهندۀ یک برند به‌شدت سیاسی و سراسر منفی از بُعد «حکومت» ایران، در قالب بنیادگرایان دینیِ جنگ‌طلب، حامی تروریسم و ناکارآمد است که به نقض گستردۀ حقوق مدنی و قضایی شهروندان از طریق سانسور و توقیف رسانه‌ها، بازداشت و زندانی‌کردن فعالان سیاسی و مدنی و تحمیل چارچوب‌های سختگیرانۀ مذهبی اقدام می‌نمایند. هرچند در مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با بازنمایی کاملاً متفاوتی مبنی بر یک حکومت دیکتاتوری اشرافی مدرن و دارای تعاملات بین‌المللی سازنده و تأثیرگذار در جهت تقویت صلح و امنیت جهانی مواجه هستیم.[1] این مقاله، مستخرج از رسالۀ دکتری حمید عابدی با عنوان «بازنمایی برند ملی ایران در عکس‌های خبری دو خبرگزاری AP و AFP» در دانشکدۀ علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of the nation brand of Iran in the photos of the Associated Press

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohsenian rad 1
  • Hamid Abedi 2

1 Emam Sadegh University

چکیده [English]

National branding, has become one of the necessities facing countries in the age of globalization. Meanwhile, the international media, relying on their high influence, have a key role in constructing positive or negative meanings in the minds of their audiences and therefore Any representation provided by them will have a direct impact on strengthening or weakening the national brand of countries at the international level. The present research aims to determine the representation of the national brand of Iran in the Associated Press photos, which was done by deep content analysis of 16,994 photos by purposive sampling method and the data were categorized by reverse coding technique by software MRP. The results of the study show a very political and completely negative brand of the "government" dimension of Iran, as warmonger religious fundamentalists, sponsors of terrorism and inefficient, who violate the civil rights of citizens through censorship and banning the media, arresting and imprisoning political and civil activists and impose strict religious frameworks. However, in the period before the victory of the Islamic Revolution of Iran, a completely different representation of a modern aristocratic dictatorship with constructive and effective international interactions to strengthen world peace and security has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Brand of Iran
  • Representation
  • Photojournalism
  • AP News Agency
  • Deep Content Analysis