فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیارگروه جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 گروه جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا به این امر پرداخته شود که بازنمایی زندگی زنان در سینمای ایران در دهه ی 80 چگونه است و چه گفتمانی بر آن مسلط است. بر این اساس با استفاده از نظریه‌ی فمینیستی، چگونگی بازنمایی زنان در فیلم‌های این دهه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس این نظریه، تصویر فرهنگی زنان در رسانه‌های جمعی در جهت حمایت و تداوم تقسیم‌کار جنسی وتقویت مفاهیم پذیرفته شده‌ درباره‌ی «زنانگی» (Feminity) و «مردانگی» (Masculinity) به‌کارمی‌رود. چنین تصویری از زنان در رسانه‌های جمعی، دارای وجهه‌ای ایدئولوژیک برای تداوم مناسبات مردسالارانه بوده است. در این تحقیق از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف استفاده شده است. همچنین نمونه فیلم‌ها در این دهه با این شروط انتخاب شده که به مسائل زنان پرداخته، ژانر درام و از کارگردانانی با موضع گفتمانی متفاوت باشند و برای هر سال یک فیلم انتخاب شده است. تحلیل فیلم ها نشان می‌دهد که از 10 فیلم مورد بررسی، 6 فیلم در گفتمان فمینیستی بوده است و این نکته تأثیر غالب سیاست‌های گفتمان سیاسی اصلاحات و سبک و روش فیلم-سازی کارگردانان، در تغییر روند بازنمایی زنان در فیلم‌ها به سمت و سوی دنیای مدرن و گفتمان فمینیستی را نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Image of woman in cinema

نویسندگان [English]

  • jalil Karimi 1
  • siavash gholipoor 2
  • Mariam Houri 3

1 Department of Sociology , Razi university, Kermanshah

2 Department of Sociology, Razi university, Kermanshah

3 Department of Sociology, Razi university, Kermanshah

چکیده [English]

در این مقاله سعی شده است تا به این امر پرداخته شود که بازنمایی زندگی زنان در سینمای ایران در دهه ی 80 چگونه است و چه گفتمانی بر آن مسلط است. بر این اساس با استفاده از نظریه‌ی فمینیستی، چگونگی بازنمایی زنان در فیلم‌های این دهه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس این نظریه، تصویر فرهنگی زنان در رسانه‌های جمعی در جهت حمایت و تداوم تقسیم‌کار جنسی وتقویت مفاهیم پذیرفته شده‌ درباره‌ی «زنانگی» (Feminity) و «مردانگی» (Masculinity) به‌کارمی‌رود. چنین تصویری از زنان در رسانه‌های جمعی، دارای وجهه‌ای ایدئولوژیک برای تداوم مناسبات مردسالارانه بوده است. در این تحقیق از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف استفاده شده است. همچنین نمونه فیلم‌ها در این دهه با این شروط انتخاب شده که به مسائل زنان پرداخته، ژانر درام و از کارگردانانی با موضع گفتمانی متفاوت باشند و برای هر سال یک فیلم انتخاب شده است. تحلیل فیلم ها نشان می‌دهد که از 10 فیلم مورد بررسی، 6 فیلم در گفتمان فمینیستی بوده است و این نکته تأثیر غالب سیاست‌های گفتمان سیاسی اصلاحات و سبک و روش فیلم-سازی کارگردانان، در تغییر روند بازنمایی زنان در فیلم‌ها به سمت و سوی دنیای مدرن و گفتمان فمینیستی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Discourse Analysis
  • Feminity
  • feminism
  • Masculinity