فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی ، روزنامه نگار و عضو شورای شهر تهران

2 دکتری مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله با تکیه بر روش مبنایی (نظریه گراندد تئوری) و با استفاده از روش مصاحبه عمقی با روزنامه‌نگاران زن و مرد تهرانی در پی پاسخ به این سؤال است که چرا زنان ایرانی به روزنامه‌نگاری علی‌رغم مشکلات این حرفه مانند «دستمزد پایین» و «پرمخاطره بودن» این شغل همچنان اقبال دارند؟
داده‌های این پژوهش نشان داد تجربه روزنامه‌نگاری زنان را دارای «استقلال مالی» کرده است. همچنین آنان به‌واسطه این شغل می‌توانند برای تثبیت و ارتقای موقعیت شغلی خود «قدرت چانه‌زنی» داشته باشند. همچنین ارزش‌های جامعه معاصر ایران مانند «حاکمیت قانون» و «دموکراسی» و ظرفیت‌های خاص حرفه روزنامه‌نگاری مانند «شأن بالای اجتماعی» این حرفه به زنان یاری کرده است تا با مشکلات این حرفه مدارا و از ترک این شغل خودداری کنند. «عقاید شخصی» و «حمایت خانوادگی» عامل انگیزه‌بخش دیگر زنان روزنامه‌نگار برای ادامه کار روزنامه‌نگاریشان بوده است.
پژوهش حاضر نشان داد آنچه بیش از همه زنان را مجاب کرده است که در این شغل بمانند «حرفه‌ای بودن» آنان است. به تعبیر دقیق‌تر روزنامه‌نگار بودن آن‌ها را ترغیب می‌کند تا به شکل عملی نه‌تنها علیه تبعیض جنسیتی، بلکه علیه تبعیضی که بر آنان به‌عنوان روزنامه‌نگار تحمیل می‌شود، حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the reasons for women's interest in journalism in Iran (Study of Tehran Press Journalists)

نویسندگان [English]

  • zahra nejadbahram 1
  • fatemeh kamalichirani 2

1 city council

2 Cultural studies

چکیده [English]

Iranian female journalists have worked with a lot of difficulties in press. Journalism is an insecure and low pay job, still the number of female journalists interested in writing is increasing. This article works on the reasons of the women’s presence in the press and staying in this job. The analysis is based on intensive interviews with female and male journalists of the Iranian press. The collected data is analyzed according to grounded theory Based on results of the study the journalistic experience assists the female (educated) journalists firstly to get financially independent, secondly to bargain a better professional job position and payment. Values of the contemporary Iranian society (like rule of law and democracy) on one hand, and the specific capacities of journalism like its high social status on the other hand, have helped the women to tolerate difficulties and prevent leaving the job. These two factors build a new feature of the women resistance to achieve sexual equality in Iran. Faith- and family based beliefs of the female journalists have motivated them to continue working in the press; however, what motivate them mainly is their career agency. The career agency is their main factor to fight against the sexual discrimination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "sexual discrimination"
  • "power"
  • women"
  • "journalist"