فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 گروه علوم ارتباطات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیدایش و گسترش ابزارهای نوین، سریع، ارزان و ساده پردازش و انتقال داده ها در جهان امروز، مسایل حقوقی متعدد و متنوعی را مطرح کرده که بی شک حقوقدانان نمی توانند از کنار آن بی تفاوت بگذرند. مسایل و مشکلاتی که جامعه جهانی به ناچار باید راه حلی برای آنها بیابد. به علاوه، فناوری دیجیتال این امکان را به کاربران می دهد که آثار ادبی و هنری مشمول کپی رایت را دستورزی، جرح و تعدیل و تحریف کنند. به این ترتیب، فضای مجازی هر دو دسته حق های اقتصادی و معنوی پدیدآورندگان آثار یا دارندگان کپی رایت را تهدید می نمود. هدف این پژوهش، مطالعه اثر سیاست گذاری‌ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی است. جامعه آماری این پژوهش مولفان، ناشران و متخصصان حوزه نشر کتاب است. نتایج پژوهش نشان داد؛ با توجه به آزمون مقایسه میانگین یک جامعه همه ۴ بعد سیاست گذاری رسانه ای، حقوقی، فلسفی و فنی بر حفظ حقوق مالکیت معنوی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به آزمون فریدمن مشخص شد به ترتیب، سیاست گذاری حقوقی، سیاست گذاری فلسفی، سیاست گذاری رسانه ای و در نهایت سیاست گذاری فنی اهمیت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Policies on Intellectual Property Rights Protection in Books and Publication in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Mahrokh Moghadam 1
  • Nassim Majidi Ghahroodi 2
  • Afsaneh Mozaffari 3

1 Social Communication Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Department of social communication science, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Communications ,Islamic Azad University, Science and Research Branch,Tehran,Iran

چکیده [English]

Abstract
The emergence and expansion of new, quick, inexpensive and simple tools for processing and transferring data in today's world has raised a wide range of legal issues that undoubtedly have to be addressed by professionals. The issues and problems that the international community must find is a way to resolve them. In addition, digital technology allows users to manipulate, modify and distort copyrighted literary and artistic works. In this way, cyberspace threatens both categories of economic and spiritual rights of creators of copyrighted works or holders. The purpose of this study is to study the effect of policies on the protection of intellectual property rights of cybercafe publications and books. The statistical population of this research is the authors, publishers and experts of the field of the book. The results of the study showed that, according to the one sample t-test, all four dimensions of media, legal, philosophical and technical policy affect the preservation of intellectual property rights. Friedman's test also showed, in importance, legal policy, philosophical policy, media policy and technical policy, respectively.
Keyword: Intellectual Property Rights, Copyright, Cyberspace

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Intellectual Property Rights
  • copyright
  • Cyberspace