آ

ا

ب

پ

ت

 • تابش، علیرضا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی

 • تاج الدین، محمدباقر [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران ،تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • تربتی، سروناز [1] استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی, تهران, ایران

 • توانا، سهیل [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 • توانا، سهیل [1] دانشجوی دکتری پژوهشکده مطالعات فرهنگی

 • توحیدلو، سمیه [1] عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • توفیقیان فر، علی حسن [1] کارشناس ارشد پژوهشگر اجتماعی

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

 • ژیانپور، مهدی [1] دکترای جامعه‌شناسی، استادیار پژوهش، گروه مطالعات اجتماعی – فرهنگی شهر، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

س

ش

ص

ض

 • ضیایی، ثریا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران

ط

ع

غ

ف

ق

ک

ل

 • لاجوردی، آزیتا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه سوره

 • لطیفی، غلامرضا [1] برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

م

ن

و

 • ودادهیر، ابوعلی [1] دانشیار مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • وظیفه امندی، مجید [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه سلجوق ترکیه.

 • وکیلی، نجمه [1] مدیر گروه مشاوره و فلسفه تعلیم تربیت،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران،ایران

 • ویسی، رحمان [1] استادیار، گروه زبان‌شناسی و زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج.

ه

ی