زندگی روزمره در مهمانی های زنانه (مورد مطالعه: زنان خانه دار شهر همدان)
1. زندگی روزمره در مهمانی های زنانه (مورد مطالعه: زنان خانه دار شهر همدان)

جمال محمدی؛ هانیه سالم؛ یوسف پاکدامن

دوره 14، شماره 51 ، تابستان 1397، ، صفحه 125-148

چکیده
  تجارب زیستۀ زنان در مهمانی‌ها از آنجا می‌تواند موضوع تأمل جامعه‌شناختی باشد که زنان معمولاً زندگی شخصی، دغدغه‌ها، مسائل و درگیری‌های بین‌الاذهانی‌شان را در این مکان‌ها تمرین می‌کنند. واکاوی کیفی ...  بیشتر