بازنمایی مدرنیته و تاریخ بومی در نگاه اشرف و کاتوزیان
1. بازنمایی مدرنیته و تاریخ بومی در نگاه اشرف و کاتوزیان

حسین دبیریان تهرانی؛ مریم مقیمی

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1394، ، صفحه 225-256

چکیده
  مقاله حاضر برای اجتناب از سوء فهم، مغالطه، سطحی نگری، تعمیم بی‌اساس و همچنین احتراز از احکام و کلیشه‌های مبتنی بر مدح و ذم، چه در قالب تمجید و تحسین‌های شورانگیز و یا تعرض‌های بی‌پروا تلاش می‌کند ...  بیشتر