تحلیل گفتمان برساخت معنایی بیماری اچ. آی.وی/ ایدز در تلویزیون ایران مطالعه موردی: سریال «پریا»
1. تحلیل گفتمان برساخت معنایی بیماری اچ. آی.وی/ ایدز در تلویزیون ایران مطالعه موردی: سریال «پریا»

اعظم راودراد؛ عاطفه آقایی

دوره 14، شماره 52 ، پاییز 1397، ، صفحه 121-145

چکیده
    بیماری اچ. آی. وی/ایدز یکی از مسائل مهم در حوزه سلامت است. اما معنای آن در جهان اجتماعی فراتر از یک بیماری است. رسانه ها به خصوص تلویزیون در برساخت معنایی از این بیماری نقش مهمی دارد. حال پرسش این است ...  بیشتر
تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت»
2. تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت»

اعظم راودراد؛ عاطفه آقایی

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 69-95

چکیده
  در این مقاله به تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در فیلم «پابرهنه در بهشت» ساخته بهرام توکلی در سال 1384 پرداخته‌ایم. با استفاده از روش و نظریه «گفتمان» لاکلا و موفه دو گفتمان رقیب با دال‌های مرکزی ...  بیشتر