«ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار
1. «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار

وحید اقدسی؛ هادی خانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

چکیده
  تاریخ مطبوعات در هر جامعه ای از جمله ایران بخشی از تاریخ تفکر اجتماعی است. اندیشه ها بیش و پیش از هرجا به پدیده های اجتماعی تبدیل می شوند و در چرخه ارتباطات قرار می گیرند.به این اعتبار می توان با بازخوانی ...  بیشتر
«ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله‌های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار
2. «ناسیونالیسم ایرانی» و «نوسازی سیاسی» در مطبوعات ایران تحلیل گفتمان مقاله‌های «ملک الشعرا بهار» در روزنامه نوبهار

هادی خانیکی؛ وحید اقدسی

دوره 12، شماره 45 ، زمستان 1395، ، صفحه 45-68

چکیده
  محمد تقی بهار (ملک الشعرا) روزنامه نگار، محقق، ادیب و سیاست ورز، یکی از چهره‌های برجسته تاریخ معاصر ایران است، که با انتشار روزنامه نوبهار توانست بر جریان‌های سیاسی-اجتماعی عصر خود تأثیر بسزایی بگذارد. ...  بیشتر