نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در شکل گیری هویت قومی دانشجویان
1. نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در شکل گیری هویت قومی دانشجویان

امیر کیهان؛ مهدی فرقانی؛ افسانه مظفری

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 249-284

چکیده
  مقاله حاضر درباره شرایط گسترش رسانه های اجتماعی پیام رسان موبایلی، در میان قومیتهای حساس کشور است. هدف شناخت و تحلیل ارتباط بین مصرف رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر نرم‌افزارهای پیام رسان موبایلی و هویّت ...  بیشتر
بررسی میزان رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران
2. بررسی میزان رضایت کاربران شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران

مهدی فرقانی؛ ربابه مهاجری

دوره 13، شماره 49 ، زمستان 1396، ، صفحه 161-182

چکیده
  این تحقیق پیرامون میزان رضایت کابران از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران است. در این پژوهش، تهران به پنج منطقۀ غرب، شرق، شمال، جنوب و مرکز تقسیم شد و از هر منطقه، با توجه به جمعیت، وسعت ...  بیشتر
جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه
3. جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه

محمد مهدی فرقانی؛ سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

دوره 10، شماره 37 ، زمستان 1393، ، صفحه 11-42

چکیده
  در سده‌ی اخیر غرب مفهومی پرمناقشه در فضای فکری کشور بوده و گفتمان‌های هویتی، دلالت‌های متفاوتی برای آن تولید کرده‌اند که هژمونیک شدن هریک، پیامدهای اجتماعی متفاوتی را رقم زده است. با توجه به موقعیت ...  بیشتر