نقش جشنواره‌های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنواره‌‌ تلویزیونی جام‌ جم و جوایز گلدن‌گلوب
1. نقش جشنواره‌های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنواره‌‌ تلویزیونی جام‌ جم و جوایز گلدن‌گلوب

سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

دوره 14، شماره 53 ، زمستان 1397، ، صفحه 123-157

چکیده
    خاستگاه جشنواره‌های فیلم غرب است اما با گسترش فرهنگ غرب این نوع جشنواره به پدیده‌ای جهانی بدل شده است. «مطالعات جشنواره‌های فیلم» حوزه‌ای میان‌رشته‌ای و جدید است. این مقاله از منظر سیاستگذاری ...  بیشتر
جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه
2. جایگاه غرب در سیاست هویتی نظام جمهوری اسلامی، تحلیل گفتمان انتقادی سریالهای کیف انگلیسی و مدار صفر درجه

محمد مهدی فرقانی؛ سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

دوره 10، شماره 37 ، زمستان 1393، ، صفحه 11-42

چکیده
  در سده‌ی اخیر غرب مفهومی پرمناقشه در فضای فکری کشور بوده و گفتمان‌های هویتی، دلالت‌های متفاوتی برای آن تولید کرده‌اند که هژمونیک شدن هریک، پیامدهای اجتماعی متفاوتی را رقم زده است. با توجه به موقعیت ...  بیشتر