شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی
1. شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی

عزت اله پوریان؛ اصغر احمدی؛ سید حسین نبوی

دوره 14، شماره 52 ، پاییز 1397، ، صفحه 250-227

چکیده
  این مقاله حاصل پژوهشی است که طی آن همه کتاب‌های درسی مدارس ایران در سال تحصیلی 94-95 بررسی شده است. در پژوهش مذکور جمعا 92 کتاب درسی شامل 12641 صفحه، با روش تحلیل محتوای کمی بررسی شد. هدف، این مقاله توصیف و تحلیل ...  بیشتر
بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی مردم‌مدار و مطالعات فرهنگی (با نگاهی به رابطهٔ آن‌ها در ایران)
2. بررسی نسبت بین جامعه‌شناسی مردم‌مدار و مطالعات فرهنگی (با نگاهی به رابطهٔ آن‌ها در ایران)

پیمان محمودی؛ اصغر احمدی

دوره 13، شماره 47 ، تابستان 1396، ، صفحه 77-104

چکیده
  مطالعات فرهنگی رشته‌ای نسبتاً جدید درمیان رشته‌ها و گرایش‌های گوناگون علوم اجتماعی است که در دنیا مطرح شده است و این رشته در ایران پس از ورود به دانشگاه چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده است تا جایی که ...  بیشتر
تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک
3. تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک

اصغر احمدی؛ فردوس آقا گل زاده؛ محمد علی خلیلی؛ حسینعلی قبادی؛ محمدرضا جوادی یگانه

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 95-131

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از نظریات متفکرانی هم‌چون وسنو، کالینز، باختین، معدل و با کمک روش سه‌سطحی فرکلاف، به تحلیل گفتمان سیاسی تنگسیر صادق چوبک پرداخته است. پرسش تحقیق حاضر، آن است که چگونه می‌توان ...  بیشتر