راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی
1. راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه‌ مبنایی

نعمت الله فاضلی؛ حمیدرضا داودی

دوره 10، شماره 36 ، پاییز 1393، ، صفحه 131-154

چکیده
  مقایسه‌ی وضعیت کنونی شهر تهران با دیگر شهرهای جهانی نشان می‌دهد که صنایع فرهنگی با وجود ایفای نقشی بسزا در توسعه‌‌ی پایدار کلان‌شهرهای امروزی، نتوانسته جایگاه قابل‌قبولی در توسعه‌ی فرهنگی، اقتصادی ...  بیشتر