تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین
1. تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

امیررضا علیزاده مجد؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ ابوتراب علیرضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

چکیده
  سرعت تحولات از ویژگی‌های قرن بیست و یکم می‌باشد و گاه سرعت این تغییرات به‌قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می‌شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصلاحی ...  بیشتر
تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین
2. تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

امیررضا علیزاده مجد؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ ابوتراب علیرضایی

دوره 14، شماره 51 ، تابستان 1397، ، صفحه 265-286

چکیده
  سرعت تحولات از ویژگی‌های قرن بیست و یکم می‌باشد و گاه سرعت این تغییرات به‌قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می‌شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصلاحی ...  بیشتر