مطالعه سیاست های رسانه ملی در حوزه ارتباطات سلامت (با تاکید بر برنامه های اصلی سلامت محور سیما در سال 1395)
1. مطالعه سیاست های رسانه ملی در حوزه ارتباطات سلامت (با تاکید بر برنامه های اصلی سلامت محور سیما در سال 1395)

علیرضا عبداللهی نژاد؛ حسین بصیریان جهرمی؛ مرضیه نحوی

دوره 14، شماره 51 ، تابستان 1397، ، صفحه 201-226

چکیده
  این مقاله به بررسی نحوه سیاست‌گذاری‌ رسانه ملی در حوزه سلامت پرداخته است. به این منظور و با هدف پاسخگویی به این سؤال‌ها که: «سیاست‌گذاری برنامه‌های سلامت‌محور تلویزیون (سیمای جمهوری اسلامی)، چگونه ...  بیشتر